Oy Teboil Ab

Oy Teboil Ab marknadsför oljeprodukter och relaterade tjänster till konsumenter, företagare, industri, kommuner och statliga verk. Företaget tillhandahåller transporttjänster genom sin riksomfattande kedja av service- och bränslestationer.

Teboils affärsverksamhet fördelar sig på tre divisioner:
1. Servicestations- och automatdivisionen: kundkort, servicestationer och automater, samt D-automater för yrkestrafik.
2. Direktförsäljningsdivisionen: försäljningen av brännolja, flytgas och diesel till företag och partihandel, försäljning av eldningsolja till konsumenter.
3. Smörjmedelsdivisionen: marknadsföring av Teboil smörjmedel, som används i motorfordon, arbetsmaskiner och inom industrin.

Basprodukterna i produktsortimentet är bensin, diesel och smörjmedel, som tillverkas i fabriken i Fredrikshamn, samt flytgas och lätt och tung brännolja. Vid produktutvecklingen prioriteras korrekt teknisk funktionalitet och minimal miljöpåverkan.

Teboil-servicestationerna har som mål att erbjuda den bästa servicen i närområdet. Det är bekvämt och lätt att handla på en Teboil-station som leds av en kunnig köpman. Stationernas tjänster omfattar, förutom bränsleförsäljning, kaféer, restauranger, snabbmat, butik med dagligvaror och biltillbehör samt biltvätt och -service. Serviceutbudet varierar enligt affärsstället.

Om Teboil

Vår affärsidé är att vara ett effektivt, kundorienterat oljebolag som reagerar snabbt på förändringar i sin verksamhetsmiljö. Läs mer om Teboils värderingar, ledningsgrupp och historia.

Läs mer

Ansvar

Vi bidrar till ett fungerande samhälle genom att tillhandahålla ett rikstäckande nätverk av bränsleförsäljning som sträcker sig från stadscentrum till glesbefolkade landsbygdsområden.

Läs mer

Till medierna

Kontaktuppgifter till media och en bildbank finns här.

Läs mer

Karriär på Teboil

Oy Teboil Ab är ett solitt oljebolag med en lång historia. Vi satsar på personalens välbefinnande och kompetensutveckling. Långsiktiga anställningsförhållanden återspeglas i personalens trivsel och engagemang.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter: huvudkontorets postadress och besöksadresser, vår faktureringsadress samt kontaktuppgifter till regionkontoren och lagren.

Läs mer