Teboil Green+ Förnybar Brännolja

I Teboil produktfamiljen ingår nu en förnybar och modern brännolja.

Den förnybara Teboil Green+ brännoljan tillverkas helt av avfall och rester. Produktens koldioxidavtryck är nästan 90 procent lägre under hela livscykeln jämfört med fossil brännolja. Produkten finns att tillgå i sommar- och vinterkvalitet beroende på säsong.

LÄMPAR SIG FÖR ALLA MASKINER

Teboil Green+ förnybar brännolja lämpar sig som sådan för alla arbetsmaskiner och minskar lokala utsläpp från gamla arbetsmaskiner. Det höga cetantalet säkerställer en effektiv och ren förbränning och en bra kallstart.

TILLGÄNGLIGHETEN EXPANDERAR

Green+ förnybar brännolja kan fås på följande Teboils stationer: Esbo Gloms, Helsingfors Brunakärr och Itäväylä,  Grankulla och Åbo Fiskarsgatan.

Tankleveranser är möjliga från våra lager i södra och norra Finland. Den minsta leveransvolymen är 2000 liter. Observera att hela den beställda mängden måste få plats i kundens tank.