Teboil Green+ Förnybar Diesel

Teboil Green+ lämpar sig för alla dieselmotorer och är ett dieselbränsle som till 100 procent producerats av förnybara råvaror. Teboil Green+, tillverkad av kommunalt avfall och processrester från industrin, minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel.

Yrkestrafikanterna kan tanka Teboil Green+ förnybar diesel redan på flera tiotals D-automater runtom i Finland. Personbils- och paketbilsförare kan tanka Teboil Green+ förnybar diesel på följande Teboil-stationer: Varppeenseutu i Reso, Lahdesjärvi i Tammerfors, Oriketo i Åbo och Morby i Esbo. 

TEBOIL GREEN+ LÄMPAR SIG FÖR ALLA DIESELMOTORER

Teboil Green+ förnybara dieselbränslet är svavel- och syrefritt och innehåller inga aromatiska sammansättningar. Ett högt cetantal ger en effektiv och ren förbränning och bra kallstart, samt minskar lokala utsläpp. Teboil Green+ förnybar diesel uppfyller bränslestandarden EN 15940.