För företag

Teboil är en omfattande samarbetspartner för företagens alla flytgasbehov.

Teboil levererar flytgas för industri- och yrkesbruk i såväl flaskor som bulkvara. Egen import och eget lager samt landsomfattande distributions säkerställer tillförlitliga flytgasleveranser i alla förhållanden.

Teboils sakkunniga personal står till förfogande i alla frågor som gäller flygas och flytgassystem. Vår helhetstjänst innefattar också aggregatlösningar och flytgassystem, som är skräddarsydda för kunden.

Anbudsbegäran    Hitta kontaktperson

Beställningar 24 h                                       0800 183 301 (avgiftsfritt nummer)
Brännolja, smörjmedel, flytgas                  
      

Kundservice vardagar klo 8–16               020 470 0900
Tilläggsfrågor, fakturafrågor  

Samtalspris till nummer som börjar på 0204 är 8,35 c/samtal + 16,69 c/min från mobiltelefon och från fast telefon. Det kostar att köa.

TEBOIL FLYTGAS PÅ FLASKA FÖR FÖRETAGS- OCH YRKESMÄSSIGT BRUK

Teboil levererar motorgas i 11 kg:s stålflaskor. Motorgasflaskan placeras i fordonet i liggande ställning med ventilöppningen nedåt. Man skiljer flaskan från vanliga flaskor med sidoventil med den röda skyddsringen runt ventilen. Teboils motorgasflaskor används bl.a. i truckar och isbanemaskiner. 

Motorgasflaska

Gasen strömmar ut ur flaskan i vätskeform. Flaskan är försedd med en backventil och en flödesbegränsningsventil, som hindrar gasen från att strömma ut ur flaskan, om vätskeröret eller någon skarv skadas.

OBS! Motorgasflaskorna är avsedda att endast användas för bränslebruk i motorer. Vid annan användning är de farliga.

33 kg flaskan med sidoventil är avsedd för objekt, där det behövs stor effekt och större förångningskapacitet. Användningsobjekt är bl.a. värmeaggregat inom industrin, gasdrivna infrarödstrålare, skärbränning och restaurangkök.

TEBOIL BULKGAS FÖR ELDNING OCH OLIKA PROCESSER

Teboil är en viktig flytgaspartner för industrin och vi har lång erfarenhet av leverans av skräddarsydda flytgaslösningar för olika industribranscher för uppvärmning och processer. Teboils helhetstjänst innefattar aggregatlösningar och flytgassystem, som är skräddarsydda för kunden. Teboil sköter myndighets- och säkerhetsbestämmelser, planering, kalkyler och ritningar, grundläggnings- och myndighetstillstånd samt aggregat och utrustning, installation, underhåll och periodiska kontroller av dem. För våra kunder anordnar vi även den utbildning som förutsätts.

I Teboils service ingår också alla flytgasaggregat och tillbehör. Teboil representerar viktiga inhemska och internationella aggregatleverantörer. Teboil levererar såväl enstaka aggregat och tillbehör som helhetslösningar åt industrin. Teboil erbjuder också installations- och servicetjänst i anslutning till aggregat och system. När Teboil svarar för installation och service, svarar Teboil som leverantör också för systemets regelmässiga kontroller, funktion och säkerhet.  

Flytgasaggregat

- fasta och flyttbara tankar med tillhörande utrustning
- förångare
- rörledningar, tryckregulatorer
- brännare, pumpar
- pannor
- byggtorkare
- strålvärmare