För hushåll

Teboil Flytgas lämpar sig utmärkt för hushålls- och fritidsbehov.

Flytgas på flaska lämpar sig tack vare den snabba värmealstringen och rena förbränningen för många olika användningsområden, såsom grillning, som värme- och energikälla i husbilar och -vagnar, båtar samt fritidsbostäder, för matlagning på gasspis.

Teboil Flytgas finns att få i stål- och kompositflaskor på Teboil-servicestationerna och hos våra övriga återförsäljare runtom i Finland.

FLYTGASFLASKOR FÖR HUSHÅLLSBRUK

För hem, grillning och fritid lämpar sig stålflaskor på 2 kg, 5 kg och 11 kg försedda med tryckventil samt de lättare kompositflaskorna på 5 kg och 10 kg.

För båtar, husbilar och husvagnar är det rätta valet  11 kg stålflaska med sidoventil.

Flytgasflaskans storlek anges enligt gasinhåll. Sålda flaskor inlöses inte, utan de fungerar som s.k. utbytesflaskor, vilket innebär att man kan byta ut en tom gasflaska mot en full gasflaska av samma storlek och typ. I vissa fall kan en tom gasflaska bytas ut mot en annan typs flaska enligt i kraftvarande bytesregler. 

Du får mer information och noggrannare bruksanvisningar för flytgas från TUKES.

Kontrollera gasolutrustningarna efter vinterns användningsuppehåll.