Transformatorolja

Teboil Muuntajaöljy SL 200

Avsedd för användning i transformatorer och oljefyllda avbrytare. Oljan har synnerligen god elisoleringsförmåga och oxidationsbeständighet. Dess elhållfasthet i kärl är >30 kV och som torkad  >70 kV.

Prestanda: ASTM D 3487 type II; IEC 60296 (03)

Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI   Stelningspunkt °C Flampunkt °C
7,5 2 40 -63 140