Värmeväxlingsoljor

Teboil Termo Oil 15, 32, 100

Oljorna i serien är högkvalitativa värmeväxlingsoljor med lågt ångtryck. Oljorna är avsedda för användning i slutna värmeväxlingssystem. Teboil Termo 100 lämpar sig för användningsobjekt, där det krävs synnerligen lågt ångtryck.

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
15 15 3,3 80 -42 180
32 32 5,4 100 -12 200
100 100 11,0 95 -12 220