Ledtappsfetter

Teboil Solid 0, Solid 2

Vattenfria kalciumfetter för hårt belastade, långsamt roterande glid- och rullager i synnerhet i fuktiga förhållanden. De har utomordentlig vidhäftningsförmåga samt vatten- och lasttålighet. Lämpar sig utmärkt för smörjning av leder samt underredslager i i fordon och arbetsmaskiner.  Det mer lättpumpade Solid 0 lämpar sig bättre för vinterbruk och centralsmörjningssystem än Solid 2.

  Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Solid 2 Kalcium 2 145 800 -20...120
Solid 0 Kalcium 0 > 120 800 -30...90

 

Teboil Universal M

Ett universalfett som innehåller molybdendisulfid (MOS2) för såväl fordon som industri. Typiska användningsobjekt för fettet är bl.a. kungsbultar, kulleder och tapplager. Bruk av produkten rekommenderas inte i snabbt roterande lager.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Litium 2 180 110 -30...120

 

Teboil HD-M Grease

Ett smörjfett med en kraftig tillsats av additivet molybdendisulfid (MOS2) för tungt belastade och för vibration utsatta arbetsmaskiner. Typiska användningsobjekt är synnerligen hårt belastade entreprenad- och gruvmaskiner, när målet är maximal driftsäkerhet i extremt svåra och nerslitande förhållanden.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Litiumkomplex 2 > 260 320 -30...150