BESTÄLLNINGAR OCH KUNDSERVICE

Beställningar

 
Vardagar kl. 7-18
0800 183 20 (avgiftsfritt nummer)
tilauskeskus@teboil.fi
faxnummer 020 470 0761

Kundservice

 
Vardagar kl. 8-16

020 470 0900
(Samtalspris från mobiltelefon och från fast telefon 8,35 c/samtal + 16,69 c/min. Kötiden är avgiftsbelagd.)

asiakaspalvelu@teboil.fi
faxnummer 020 470 0750
 
Kundservice för privatpersoner med avtal (vardagar 8-16)

020 331 900
(Samtalspris från mobiltelefon och från fast telefon 8,8 c/min. Kötiden är avgiftsbelagd.)

Anmälan om förkomna kort 24h0800 126 60 (avgiftsfritt nummer)

Kreditavdelning

 
Vardagar kl. 8-16
020 470 0914
(Samtalspris från mobiltelefon och från fast telefon 8,35 c/samtal + 16,69 c/min. Köandet är avgiftsbelagt.)
luotonvalvonta@teboil.fi
faxnummer 020 470 0286

Smörjmedel hjälplinje

 
Vardagar kl. 8-16
020 470 0916
(Samtalspris från mobiltelefon och från fast telefon 8,35 c/samtal + 16,69 c/min. Köandet är avgiftsbelagt.)

Felanmälningar 24h
(angående stationer)0800 133 255 (avgiftsfritt nummer)