Öljysäiliön täyttöputken sijainti

Öljysäiliön täyttöputki on sijoitettava kiinteistön ulkoseinälle, esteettömään paikkaan. Täyttöputken suun korkeus saa olla enintään 1,5 metrin korkeudessa (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 15.4.198/314). Mikäli täyttöputken suu on yli 1,5 metrin korkeudessa, täytyy purkupaikka varustaa kiinteällä työskentelytasolla turvallisen öljytoimituksen varmistamiseksi. Hoitotasojen, kulkusiltojen ja portaiden on täytettävä työturvallisuuslain (738/2002) ja soveltuvin osin rakennusten käyttöturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2) vaatimukset. Hoitotasot, kulkusillat ja portaat hankitaan standardin PSK 4701 mukaan ja niiden tekniset vaatimukset on esitetty standardisarjassa SFS-EN ISO 14122.

Yksinkertaistettuna voidaan kuitenkin todeta, että työskentelytason täytyy olla kiinteä, jämäkkä sekä kaiteella varustettu. Pinta-alaltaan tason tulee olla vähintään 1m x 1m. Mikäli täyttötaso sijaitsee yli puolen metrin korkeudessa, tulee se varustaa kaiteellisilla portailla. Turvallinen purkutapahtuma suojaa niin kuljetuskalustoa, kuljettajaa kuin asiakkaan omaisuutta vahingoilta.