Produkter

Teboil är ett fullserviceföretag inom oljebranschen, i vars produkturval ingår trafikbränslen, lätt och tung brännolja, gasol, smörjmedel och bilkemikalier samt alla de tjänster som ansluter sig till dem.

Tillsatserna i de svavelfria Teboil Bensinerna håller bilens bränslesystem och motor rena och bränsleförbrukningen och avgasutsläppen så låga som möjligt.

Läs mer

Teboil Diesel är en högkvalitativ, svavelfri dieselolja, vars egenskaper har utvecklats utgående från yrkesbilisternas önskemål för de varierande och krävande finländska förhållandena.

Läs mer

Teboil levererar eldningsoljan till hushållen tillförlitligt i alla förhållanden. Teboil Kotilämpöpalvelu (Hemvärmetjänst) är en för hushållen skräddarsydd mångsidig och trygg helhetstjänst.

Läs mer

Teboil levererar lätt brännolja åt industriföretag för uppvärmning, produktionsprocessernas energibehov, kraftproduktion och fordon.

Läs mer

Teboil levererar lågsvavliga (under 1,0 %) oljekvaliteter. Egen import och ett riksomfattande lagernätverk garanterar säkra leveranser överallt i Finland, i alla förhållanden.

Läs mer

Fartygsbrännoljor eller fartygsbunker är en viktig del av Teboils utbud av tung och lätt brännolja. Vi levererar alla de olika kvaliteter som behövs i hamnar i Finland.

Läs mer

Det breda urvalet Teboil-smörjmedel täcker smörjningsbehovet för både fordon och industri. En innovativ produktutveckling och över 50 års framställningserfarenhet garanterar de bästa smörjegenskaperna också i de mest krävande förhållanden.

Läs mer

Teboil levererar rent och jämnt brinnande Teboil Gasol från gasol på flaska för hushåll till anläggnings- och systemlösningar som planeras för företag i form av nycklarna i handen -leveranser.

Läs mer

Från Teboil får man AdBlue® -urea-vattenlösning från D-automaten, i en 1000 liters IBC-container, levererad i lösvikt samt i en 200 liters tunna och en 10 liters kanister.

Läs mer

Teboil-bilkemikalieserien innefattar högklassiga kylarvätskor och spolarvätskor för bilvården och som året runt -skydd för de tekniska systemen.

Läs mer