Teboil Eldingsolja för hushåll

Teboil tillhandahåller två olika eldningsoljor för hushåll: Teboil Eldningsolja och mer fullständigt brinnande Activ Eldningsolja.

LÄTT BRÄNNOLJA AVSEDD FÖR UPPVÄRMNING AV HUSHÅLL

1. Teboil Eldningsolja (finns i beställningstjänsten online under namnet Motor/Eldning)

2. Högklassiga Teboil Activ Eldningsolja med en tillsats av additiver (finns i beställningstjänsten online under namnet Motor/Eldning Activ)

Båda produkterna kan fås i både sommar- och vinterkvalitet.

Teboils svavelfria lättbrännolja av grundkvalitet innehåller mångsidiga tillsatser av additiver, som effektivt skyddar bränslesystemet mot korrosion. Den uppfyller den europeiska dieselstandarden EN590 och dess egenskaper är trimmade för krävande finländska förhållanden.

Teboil Activ är en högklassig lätt brännolja avsedd för uppvärmning. Den innehåller en effektiv förbränningskatalysator, som gör att Activ Eldningsolja brinner mer fullständigt. Bättre förbränning producerar mer energi för uppvärmningen och minskar betydligt sotbildning i pannan. En utrustning som hålls ren längre minskar behovet av underhåll.

Beställ eldningsolja 

TEBOIL ACTIV ELDNINGSOLJA MED MÅNGA FÖRDELAR

- Brinner rent – det uppstår mindre sot.

- Producerar mer värme.

- Minimerar behovet att rengöra pannan.

- Underlättar rengöringen av pannan.

- Har utomordentliga korrosionsskyddsegenskaper.

- Sparar i oljeförbrukningen och utrustningens underhållskostnader.

BEVISLIGEN MINDRE SOT

VTT utförde ett flertal förbränningstester, i vilka man bl.a. undersökte sotindexet och rökgasernas temperatur. Sotindexet för Teboil Activ höll sig jämnt lågt, även vid växande antal drifttimmar. Sotindexet var under hälften i jämförelse med den vanliga brännolja som användes i testet. Sotindexets låga nivå och den obetydliga ökningen av rökgasernas temperatur innebär att oljan brinner rent. Det bildas inget överflödigt sotlager i pannan. Resultaten baserar sig på VTT:s rapport nr. PRO521/02.


SOMMAR- ELLER VINTERKVALITET?

Teboil Eldningsolja finns att få som sommar- och vinterkvalitet. Sommarkvaliteten är aningen förmånligare än vinterkvaliteten men vinterkvaliteten har bättre köldegenskaper. Avgörande vid valet av rätt oljekvalitet är oljetankens placering och vid vilken temperatur oljan lagras. Om tanken är belägen inomhus på ett varmt ställe, är sommarkvaliteten ett förmånligt val hela året. I de flesta underjordiska tankar kan man också använda sommarkvalitet hela året. Om tanken är utomhus ovan jord och länge utsatt för kyla, lönar det sig att övergå till vinterkvalitet vid den första frosten.

Köldegenskaper anges som grumlingspunkt, vilken anger tåligheten för köld, dvs. den temperaturgräns, under vilken kolvätena i oljekvaliteten i fråga börjar kristallisera sig. Grumlingspunkten för brännolja av sommarkvalitet som levereras mellan, 1.5.–31.8. är 0 ⁰C och -5⁰C mellan 1.9.–30.4. Grumlingspunkten för eldningsolja av vinterkvalitet är -29 ⁰C.

Lätt brännolja kräver tillsatsämnen för att tåla lagring och köld bättre. Den mångsidiga tillsatsen av additiver i Teboils Eldningsoljor gör att oljan håller hög kvalitet och skyddar oljetanken mot korrosion.


HUSHÅLLSBONUS OCH möjlighet att DELA UPP DIN BETALNING

Om du vill kan du dela upp din betalning på fem månaders delbetalningar. Som stamkundsförmån samlas Hemvärmebonus för dina beställningar av eldningsolja kalenderårsvis.

Inköpsmängd (liter per år)

Bonus

2 000–2 499

10 €

2 500–2 999

15 €

över 3 000

20 €

 
Den insamlade bonusen gottgörs automatiskt i fakturan för den första beställningen följande kalenderår.