Tarkista ennen lämmitysöljytoimistusta

1. Onko öljysäiliön ylitäytönestin kunnossa?

Onko säiliössäsi toimiva ylitäytönestin? Jos ylitäytönestin puuttuu tai se ei ole ajanmukainen, täyttöä ei voida suorittaa. Tämä on turvallisuuskysymys: jos ylitäytönestin puuttuu ja öljyä lasketaan enemmän kuin säiliöön mahtuu, saadaan helposti aikaan iso vahinko. Maaperään valuva öljy on ympäristöhaitta ja pannuhuoneeseen valuva lämmitysöljy vaurioittaa talon rakenteita. Ylitäytönesto on kuin edullinen kotivakuutus.

Öljysäiliön ylitäytönestin

2. Onko pihatie hiekoitettu? Entä kulkureitti täyttöputkelle?

Toimitusta ei voida suorittaa, mikäli piha on niin liukas, että öljyauto ei pääse turvallisesti täyttöetäisyydelle tai piha on kuljettajalle mahdoton kulkea. 


3. Muistitko avata öljysäiliön täyttöputken?

Muista avata täyttöputken suu ennen öljyauton saapumista. 

Öljysäiliön täyttöputki


4. Onko öljysäiliön täyttöputkelle esteetön pääsy?

Sijaitseeko öljysäiliön täyttöputki poikkeuksellisen korkealla tai muuten hankalassa paikassa? Öljyauton kuljettaja ei voi suorittaa täyttöä, jos täyttöputken pää on korkeammalla kuin 1,5 metriä. Jos pää on korkeammalla, pitää öljysäiliön täyttöä varten pihalla olla riittävän leveä ja tukeva koroke, jolle johtavat portaat. Öljysäiliön täyttöputken pää saa olla korkeintaan 1,5 metriä korkeammalla kuin työskentelytaso. Lue lisää öljysäiliön putken sijannista.


5. Pääseekö öljyauto pihaan tai riittävän lähelle?

Säiliöauton tulee pystyä ajamaan tai peruuttamaan pihaan, tai öljysäiliön täyttö pitää pystyä suorittamaan letkun avulla tieltä käsin. Tarkista, että öljyletkulle on sopiva väylä vapaana.


6. Onko öljylaitteisto kunnossa?

Vanhat sakaraliittimet eli kynsiliittimet ovat jääneet historiaan ja kesäkuusta 2018 lähtien on jokaisessa öljylämmityslaitteistossa pitänyt olla ajanmukainen liitin. Lue lisää täältä

Öljysäiliön täyttöputken nokkavipuliitin