Lämmitysöljy kotitalouksille

Teboil tarjoaa kotitalousten käyttöön kahta eri lämmitysöljyä: Teboil Lämmitysöljy tai lisäaineistettu Teboil Activ Lämmitysöljy. 

kotitalouksien lämmitykseen tarkoitetut kevytpolttoöljyt

1. Teboil Lämmitysöljy (verkkotilauspalvelussa nimellä Motor/Lämmitys)

2. Korkealaatuinen, lisäaineistettu Teboil Activ Lämmitysöljy (verkkotilauspalvelussa nimellä Motor/Lämmitys Act)

Molempia tuotteita saa sekä kesä- että talvilaatuisena.

Rikitön, peruslaadun Teboil kevytpolttoöljy sisältää monipuolisen lisäaineistuksen, joka suojaa polttoainejärjestelmää tehokkaasti korroosiolta. Se soveltuu sekä konekäyttöön että lämmitykseen täyttäen eurooppalaisen dieselstandardin EN590. Tuote sisältää uusien moottorityyppien vaatimat voitelevuusominaisuudet ja sopii erinomaisesti myös vanhemman kaluston moottoreihin. Tämän kevytpolttoöljyn ominaisuudet on viritetty suomalaisiin vaativiin olosuhteisiin.

Teboil Activ  Lämmitysöljy on lämmityskäyttöön tarkoitettu korkealaatuinen kevytpolttoöljy. Se sisältää tehokkaan palamiskatalyytin, jonka myötä Teboil Activ Lämmitysöljy palaa täydellisemmin. Parempi palaminen tuottaa enemmän energiaa lämmitykseen ja vähentää merkittävästi noen muodostumista kattilassa. Pidempään puhtaana pysyvä laitteisto vähentää huollon tarvetta.

Tilaa lämmitysöljyä Yleiset toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille

Monen edun Teboil Activ Lämmitysöljy

- Palaa puhtaasti - nokea syntyy vähemmän.
- Tuottaa enemmän lämpöä.
- Minimoi kattilan puhdistustarpeen.
- Helpottaa kattilan puhdistusta.
- Sisältää erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet.
- Säästää öljynkulutuksessa ja laitteiston huoltokustannuksissa.

Tutkitusti vähemmän nokea

VTT teki useita eri palamiskokeita, joissa tutkittiin mm. nokilukua ja savukaasujen lämpötilaa. Teboil Activin nokiluku pysyi tasaisen alhaisena, vaikka käyttötunnit kasvoivat. Nokiluku oli alle puolet tutkimuksessa käytettyyn tavalliseen polttoöljyyn verrattuna. Nokiluvun alhainen taso ja savukaasujen lämpötilan vähäinen nousu tarkoittavat, että öljy palaa puhtaasti. Kattilaan ei muodostu ylimääräistä nokikerrosta. Tulokset perustuvat VTT:n raporttiin nro PRO521/02.

Kesälaatu vai talvilaatu?

Teboil Lämmitysöljyjä toimitetaan kesä- ja talvilaatuisena. Kesälaatu on hieman edullisempaa kuin talvilaatu, mutta talvilaatu kestää kylmää paremmin. Oikean öljylaadun valinnassa ratkaisevaa on öljysäiliön sijainti ja öljyn varastointilämpötila. Jos säiliö on lämpimässä sisätilassa, on kesälaatu taloudellinen valinta ympäri vuoden. Useimmissa maanalaisissa säiliöissä voi myös käyttää kesälaatua koko vuoden. Mikäli säiliö on ulkona maan pinnalla ja pitkään kylmälle alttiina, kannattaa siirtyä talvilaatuun pakkasten alkaessa.

Kylmäkesto-ominaisuudet ilmaistaan samepisteenä, joka kertoo alhaisimman säilytyslämpötilan eli rajan, jota kylmemmässä kyseisen öljylaadun hiilivedyt alkavat kiteytyä. Kesälaatuisen, 1.5.—31.8. välisenä aikana toimitettavan polttoöljyn samepiste on 0 ⁰C ja 1.9.—30.4. välisenä aikana -5⁰C. Talvilaatuisen lämmitysöljyn samepiste on -29 ⁰C.

Kevytpolttoöljy tarvitsee lisäaineita kestääkseen varastointia ja kylmää paremmin.  Teboil Lämmitysöljyjen monipuolinen lisäaineistus säilyttää öljyn korkealaatuisena ja suojaa öljysäiliötä korroosiolta.

Kotilämpöbonus ja laskun jakaminen

Teboilin Kotilämpöpalvelu on kotitalouksille räätälöity ratkaisu. Voit halutessasi jakaa maksusi jopa viiteen kuukausittaiseen maksuerään. Kanta-asiakasetuna lämmitysöljytilauksistasi kertyy Kotilämpöbonusta kalenterivuosittain.

Ostomäärä (litraa vuodessa) Bonus
2 000 – 2 499 10 €
2 500 – 2 999 15 €
yli 3 000 20 €

 
Bonukset hyvitetään automaattisesti seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen tilauksen laskusta.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotetiedotteet

Tilaa lämmitysöljyn uutiskirje

Tilaa lämmitysöljyn uutiskirje, joka sisältää yleishyödyllistä tietoa öljylämmityksestä sekä ajankohtaista asiaa Teboilin lämmitysöljyistä. Uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa.

Lue lisää