Smörjmedel

Teboils produktutveckling och tillverkning av smörjmedel sker i en modern fabrik i Fredrikshamn. Vårt breda sortiment täcker smörjningsbehoven både för fordon och industrin. 

UTVECKLADE FÖR FINLÄNDSKA FÖRHÅLLANDEN

Vårt nordliga klimat ställer speciella krav på smörjmedlen, särskilt under kalla årstider, och våra produkter har speciellt utvecklats för att lämpa sig för finländska förhållanden. Vi bedriver kontinuerligt produktutveckling tillsammans med våra kunder och additiv-, fordons- och maskintillverkare för att skapa nya, allt bättre och effektiva smörjmedel.

Bekanta dig med Teboil Diamond och smörjmedlen för tunga fordon, samt vår senaste produktkatalog (på finska eller på engelska) och kontrollera smörjmedelsrekommendationerna för ditt fordon.