Nestekaasu

Teboil toimittaa puhtaasti ja tasaisesti palavaa Teboil Nestekaasua kotitalouksien pullokaasusta aina yritysten avaimet käteen -toimituksina suunniteltaviin laite- ja järjestelmäratkaisuihin asti.

 TIETOA NESTEKAASUSTA

Suurimpia nestekaasun kuluttajia ovat metalli-, muovi- ja elintarviketeollisuus. Esimerkiksi leipomo- ja mehuteollisuus hyödyntävät nestekaasun puhtautta käyttäen sitä suoraan tuotannossa. Nestekaasu on tärkeä myös rakennus- ja paperiteollisuudessa sekä erikokoisissa lämpökeskuksissa. 

Teboil Nestekaasu valmistetaan pääasiassa korkealaatuisesta kaasukondensaatista, ei öljynjalostuksen sivutuotteena. Tämän vuoksi nestekaasun propaanipitoisuus on jopa 98 % (takuuarvo 95 %). Nestekaasu on hajustettua, matalaolefiinista propaania C3H8.

Luotettava polttoaine

Propaani höyrystyy ja palaa luotettavasti kaikissa olosuhteissa, myös kylmissä lämpötiloissa. Sen kiehumispiste on -42 °C ja sulamispiste -188 °C. Kun lämpötila on alle -42 °C, olomuoto on nestemäinen.

Hajustettua kaasua

Nestekaasu on puhtaana hajuton, mauton ja väritön. Teboil lisää nestekaasuun hajusteainetta (etyylimerkaptaania tai tetrahydrotiofeenia), joka parantaa kaasunkäytön turvallisuutta.

Korkea energiasisältö

Nestekaasun energiasisältö on korkeampi kuin millään muulla polttoaineella. Tehollinen (alempi) lämpöarvo on 46,4 MJ/kg.

Puhdas palaminen

Teboil Nestekaasu on ympäristöystävällinen energianlähde. Sen palamisessa ei synny kiintoaine-, noki- tai raskasmetallipäästöjä. Sen rikkipitoisuus on 0,01 g/kg. Rikkidioksidipäästöt palamisessa ovat 0,001 g/KWh.

Savukaasut

Palamisessa muodostuu pääasiassa hiilidioksidia ja vettä. Kosteat savukaasut ilmakertoimella 1,0: hiilidioksidi 11,6 til-%, happi 0,0 til-%, typpi 72,9 til-% ja vesi 15,5 til-%.

Tietoa Teboil-kaasupulloista

Käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotetiedotteet