Helsinki Munkkivuori Pesuhinnasto

Harjaton pesu

18,90 €

Peruspesu

18,90 €

Tehopesu

21,90 €

Kiillotuspesu

24,90 €

ShineLux premium

34,90 €

Laava premium

39,90 €

Lava-autopesu

19,50 €

Suksiboksipesu

19,50 €

Erikoisajoneuvo

19,50 €

Talvitehopesu

24,00 €