Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote ja yleiset käyttöehdot

Tervetuloa Teboilin verkkosivustolle (www.teboil.fi) / mobiiliapplikaatioon. Verkkosivuston ja mobiiliapplikaation käyttöön sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja, joihin käyttäjän edellytetään perehtyvän ennen sivujen käyttöä.

1. Yleiset käyttöehdot

Käyttämällä näitä verkkosivuja ja tai Teboil Applikaatiota (mobiili applikaatiota) käyttäjän katsotaan hyväksyneen nämä sivuston yleiset käyttöehdot, joiden muuttamiseen ilman etukäteisilmoitusta Teboil pidättää oikeuden.

2. Informaatio ja käyttäminen

Kaikki tällä verkkosivustolla oleva informaatio on tarkoitettu yleiseksi ja informatiiviseksi ja siksi lähtökohtaisesti kaikki informaatio tulisi vahvistaa Teboilin edustajilta.

Käyttäjä on oikeutettu käyttämään tällä verkkosivustolla olevaa informaatiota ja materiaalia yksinomaan henkilökohtaisesti ja ei-kaupallisesti. Käyttäjällä ei ole lupaa muuttaa, käsitellä tai muokata mitään tällä verkkosivustolla ja tai mobiili applikaatiossa olevaa informaatiota ilman Teboilin antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Näiden yleisten käyttöehtojen rikkominen saattaa johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen voimassaolevan oikeuden mukaisesti. 

3. Oikeudet

Teboil omistaa ja pidättää oikeudet verkkosivuilla ja mobiili applikaatiossa olevaan informaatioon ja materiaaliin. Kaikki TEBOIL-nimet, tunnusmerkit, symbolit, tuotteet ja muu näiden verkkosivuston ja mobiili applikaation sisältö ovat Teboilin (ja/tai sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden) tekijänoikeuksien suojaamia, ja ovat oikeudenomistajiensa omaisuutta. Luvaton käyttö saattaa loukata näitä oikeuksia.

4. Vastuuvapaus kolmansien osapuolten materiaalista

Teboil ei voi kontrolloida mitään kolmansien osapuolten verkkosivujen materiaalia tai sisältöä, joihin nämä verkkosivustot ja tai mobiiliapplikaatio sisältävät linkityksen tai viittauksen, eikä Teboil ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämästä informaatiosta tai materiaalista.

5. Käytettävyys

Koska nämä verkkosivustot ja mobiiliapplikaatio tarjoavat vain yleisluontoista informaatiota, Teboil pidättää oikeuden muuttaa verkkosivustoa ja sillä olevaa materiaalia milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Teboil ei sitoudu päivittämään mitään verkkosivustolla olevaa informaatiota, eikä siten vastaa siitä, että informaatio on kaikilta osiltaan ajantasaista. Teboil tai sen työntekijät, johto, toimihenkilöt, agentit tai edustajat tai konserniyhtiöt eivät ole vastuussa mistään kuluista, vastuista tai vahingoista liittyen näiden verkkosivujen ja tai mobiili applikaation käyttöön tai sivuilla olevaan tai niiltä mahdollisesti puuttuvaan informaation. Teboil voi milloin tahansa päättää tai estää näiden verkkosivustojen tai niiden osan käytön.