Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote ja yleiset käyttöehdot

Tervetuloa Teboilin verkkosivustolle (www.teboil.fi) Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja, joihin käyttäjän edellytetään perehtyvän ennen sivujen käyttöä.

1. Yleiset käyttöehdot

Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjän katsotaan hyväksyneen nämä sivuston yleiset käyttöehdot, joiden muuttamiseen ilman etukäteisilmoitusta Teboil pidättää oikeuden.

2. Informaatio ja käyttäminen

Kaikki tällä verkkosivustolla oleva informaatio on tarkoitettu yleiseksi ja informatiiviseksi ja siksi lähtökohtaisesti kaikki informaatio tulisi vahvistaa Teboilin edustajilta.

Käyttäjä on oikeutettu käyttämään tällä verkkosivustolla olevaa informaatiota ja materiaalia yksinomaan henkilökohtaisesti ja ei-kaupallisesti. Käyttäjällä ei ole lupaa muuttaa, käsitellä tai muokata mitään tällä verkkosivustolla olevaa informaatiota ilman Teboilin antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Näiden yleisten käyttöehtojen rikkominen saattaa johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen voimassaolevan oikeuden mukaisesti. 

3. Oikeudet

Teboil omistaa ja pidättää oikeudet verkkosivuilla olevaan informaatioon ja materiaaliin. Kaikki TEBOIL-nimet, tunnusmerkit, symbolit, tuotteet ja muu näiden verkkosivuston sisältö ovat Teboilin (ja/tai sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden) tekijänoikeuksien suojaamia, ja ovat oikeudenomistajiensa omaisuutta. Luvaton käyttö saattaa loukata näitä oikeuksia.

4. Vastuuvapaus kolmansien osapuolten materiaalista

Teboil ei voi kontrolloida mitään kolmansien osapuolten verkkosivujen materiaalia tai sisältöä, joihin nämä verkkosivustot sisältävät linkityksen tai viittauksen, eikä Teboil ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämästä informaatiosta tai materiaalista.

5. Käytettävyys

Koska nämä verkkosivustot tarjoavat vain yleisluontoista informaatiota, Teboil pidättää oikeuden muuttaa verkkosivustoa ja sillä olevaa materiaalia milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Teboil ei sitoudu päivittämään mitään verkkosivustolla olevaa informaatiota, eikä siten vastaa siitä, että informaatio on kaikilta osiltaan ajantasaista. Teboil tai sen työntekijät, johto, toimihenkilöt, agentit tai edustajat tai konserniyhtiöt eivät ole vastuussa mistään kuluista, vastuista tai vahingoista liittyen näiden verkkosivujen käyttöön tai sivuilla olevaan tai niiltä mahdollisesti puuttuvaan informaation. Teboil voi milloin tahansa päättää tai estää näiden verkkosivustojen tai niiden osan käytön.

6. Vahingollinen sisältö

Teboil on ryhtynyt kohtuullisiin toimiin varmistuakseen tämän verkkosivuston turvallisesta käytettävyydestä, mutta tästä huolimatta käyttäjät ovat yksinomaan vastuussa viruksentorjunnan käyttämisestä tämän verkkosivuston ja sillä olevan informaation ja materiaalin lataamisen ja käytön osalta. Asianmukaisesti päivitetyn virustorjuntaohjelman käyttö on suositeltavaa.

7. Yksityisyys ja tiedonkeruun periaatteet

Tämän verkkosivuston käytön yhteydessä käyttäjästä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja pois lukien tilanteet, missä käyttäjä vapaaehtoisesti luovuttaa tällaista informaatiota.

8. Vastuunrajaus

Tätä verkkosivustoa käyttämällä käyttäjä hyväksyy, että Teboil ei ole vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle minkäänlaisista vahingoista tai menetyksistä millään perusteella. 

9. Yleiset määräykset

Mikäli jokin osa näistä yleisistä käyttöehdoista katsottaisiin ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden yleisten käyttöehtojen pätevyyteen ja voimassaoloon.

Näihin yleisiin käyttöehtoihin ja tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Näistä yleisistä käyttöehdoista ja tämän verkkosivuston käytöstä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.