Sök stationen

Sök vägbeskrivning

Aktuellt >>

Teboil D-dagar till yrkestrafikens representanter

5.2.2019

Tankningsförmåner i yrkestrafikens D-automater

5.2.2019

Ny D-automat i Tammerfors

5.2.2019

Nya drivmedelsmärkningar införs parallellt med de gamla

16.10.2018

En ny förordning om drivmedelsmärkningar träder i kraft den 12.10.2018 och hädanefter kommer de gamla drivmedelsmärkningarna att användas parallellt med de nya märkningarna, som är gemensamma för hela EU, vid servicestationerna. Vid bränslepumparna finns fortsättningsvis den bekanta nationella bränslemärkningen, men också de nya symbolernar.

Ny D-automat öppnas vid Orivesi 16.7.

9.7.2018