Opas Teboil Nestekaasun käyttäjälle

Nestekaasua käytettäessä kaasupullon on oltava pystyasennossa venttiili ylöspäin. Kun aloitat käytön, avaa ensin pulloventtiili (paineensäätimen vipu)  ja sitten käyttölaitteen venttiili. Lopettaessasi käytön toimi päinvastoin: sulje ensin käyttölaitteen venttiili ja sen jälkeen pulloventtiili.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta pienissä sisätiloissa, kuten mökeissä, asuntovaunuissa ja veneissä. Kaasupullojen säilytystilan tuuletusaukkoja ei saa sulkea.

Pullot tulee sijoittaa siten, että ne eivät ole alttiina mekaaniselle vahingolle, eikä pullon pintalämpötila pääse nousemaan yli +40 °C lämpötilaan.

Älä koskaan käytä pulloa makuuasennossa, koska pullosta saattaa purkautua kaasua nestemäisessä muodossa.

Paineensäätimen kiinnitys ja irrotus

Kotitalouksissa sisätiloissa käytettävien nestekaasulaitteiden käyttöpaine on 30 mbar pienpaine. Nestekaasupullojen paine on korkeampi ja paine vaihtelee pulloa ympäröivän ulkoilman mukaisesti. Pullon paine alennetaan ja säädetään erillisellä pulloon kiinnitettävällä paineensäätimellä.Kun kiinnität tai irrotat paineensäädintä, varmista että säätimen vipu on kiinni-asennossa.

Kotitalouskäyttöön tarkoitettuun painoventtiilipulloon säädin kiinnitetään siten, että säädin painetaan pulloventtiilin päälle ja lukitaan kiinnitysrenkaan ja -kuulien avulla. Kohottamalla kevyesti pulloa paineensäätimestä voit varmistaa, että liitos on pitävä. Paineensäädin irrotetaan kaasupullosta nostamalla kiinnitysrengasta.

Kierreventtiilipullon paineensäädin asennetaan kiertämällä kiinnitysmutteria vastapäivään.

Käyttölaitteen asennus

Kuluttaja saa itse liittää nestekaasuletkun paineensäätimeen ja käyttölaitteeseen. Letku liitetään aina letkukiristimellä. Liitoksen tiiviyden voit tarkastaa sivelemällä liitoskohtaan saippuavettä.

Jos saippuavesi kuplii, liitos vuotaa ja vaatii lisäkiristystä. Saippualiuoskoe kannattaa aina tehdä myös silloin kun letku vaihdetaan uuteen tai kun laitteisto on ollut useita kuukausia käyttämättömänä. Letkun kunnon voit aika ajoin tarkastaa taivuttamalla letkua. Jos ulkopinnalla näkyy murtumia, letku on vaihdettava.

Nestekaasuletkun tulee olla hyväksytty käytettäväksi nestekaasulle. Letkussa on oltava merkinnät Nestekaasu-Flytgas ja letkun valmistusvuosi. Letkun väri on oranssi. Kotitalouslaitteissa käytettävän letkun sisähalkaisija on 10 mm ja suurin sallittu letkun pituus on 1,2 m.

Nestekaasulaitteet ovat turvallisia, jos noudatat niiden käyttöohjeita tarkasti ja pidät huolta niiden kunnosta.

Muistathan, että kiinteät nestekaasulaitteiden ja -putkistojen asennukset saa tehdä vain valtuutettu asennusliike.

Säilytys

Asuinhuoneistossa ja maanpäällisessä varastossa nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg. Määrään lasketaan myös tyhjät pullot. Suurin sallittu pullokoko säilytyksessä on 11 kg. Pulloa säilytetään pystyasennossa pulloventtiili ylöspäin ja suljettuna sekä venttiilin suojus paikallaan. Nestekaasupulloja ei saa säilyttää kellari- eikä ullakkotiloissa, portaiden alla tai poistumisteiden välittömässä läheisyydessä, eikä sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy. Säilytyspaikan tulee olla riittävän kaukana lämmönlähteistä, koska nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli 40 asteen.

Säilytystilassa tulee olla hyvä ilmanvaihto.

Kuljetus

Henkilöautossa saa kuljettaa kerralla esimerkiksi kahta 11 kg:n nestekaasupulloa. Pullot kuljetetaan aina hyvin tuettuina, pääsääntöisesti pystyasennossa, pulloventtiili suljettuna ja venttiilin suojus paikoillaan.

Pysäköitäessä auto pidemmäksi aikaa kesällä lämpimällä säällä on pullot nostettava pois ajoneuvosta. Lämpötilan kohoamisen seurauksena on vaarana nestekaasupullon paineen nouseminen ja pullon varoventtiilin avautuminen, jolloin nestekaasua purkautuu pullosta auton sisätiloihin.

Lisätietoja ja tarkempia nestekaasun käyttöohjeita saat TUKESista.