Nestekaasun verotus muuttuu vuoden 2019 alusta

Hallituksen esityksen mukaan (HE 191/2018) nestekaasun valmistevero laskee nykyisestä 28,43 snt/kg (alv 0 %) 1.1.2019 alkaen, ja uusi vero on 28,01 snt/kg (alv 0 %). Valmisteveromuutos huomioidaan nestekaasun hinnoissa.

Nestekaasun valmistevero määräytyy seuraavasti vuonna 2019:
  • Energiasisältövero 9,81 snt/kg (alv 0 %)
  • Hiilidioksidivero 18,09 snt/kg (alv 0 %)
  • Huoltovarmuusmaksu 0,11 snt/kg (alv 0 %)

 

Nestekaasu muuttui verolliseksi polttoaineeksi 1.1.2016

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutettiin 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella (378/2015).

Muutoksen johdosta moottori- ja lämmityskäyttöön käytettävästä nestekaasusta kannetaan muiden lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden tapaan nestekaasun energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero. Muutos ei koske enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa olevaa nestekaasua, joka säilyi verottomana.

Nestekaasun käyttötarkoitus on ratkaisevaa sen verottamisen kannalta:
www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/63665/polttoaineiden-verottomuus-teollisuuskäytössä/

Lisätietoja: Valmisteveroneuvonta p. 029 497 154 (klo 9–16.15)
www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus/