Tietoa lämmitysöljystä

Teboil tarjoaa lämpö- ja voimalaitoksille ja muille öljylämpölaitoksille sekä teollisuudelle korkealaatuisia öljytuotteita. Teboil on myös kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osaava ja luotettava lämmitysenergiakumppani. Toimitamme lämmitykseen ja energiantuotantoon sekä kevyt- että raskaspolttoöljyä. Teboilin oma maahantuonti ja varastointi yhdessä maanlaajuisten säiliöautokuljetusten kanssa varmistavat varmat energiatoimitukset kaikissa olosuhteissa.

Puhtaasti palava kevyt polttoöljy

Teboil Motor/Lämmitys kevytpolttoöljy on luotettava ja taloudellinen lämmönlähde kiinteistöissä ja öljylämmitystä käyttävissä asunto-osakeyhtiöissä. Tuote sisältää hyvät kylmänkesto- ja korroosionesto-ominaisuudet. Lämmityskäyttöön Teboililla on tarjolla myös Teboil Motor/Lämmitys Activ, joka sisältää palamista tehostavan palamiskatalyytin.

Teboilin lämmitysöljyä on saatavana kesä- ja talvilaatuisena. Kesälaatu on hieman edullisempaa kuin talvilaatu. Nimensä mukaisesti talvilaatu kestää kylmää paremmin. Oikean öljylaadun valinnassa ratkaisevaa on öljysäiliön sijainti ja öljyn varastointilämpötila. Jos säiliö on lämpimässä sisätilassa, pärjää kesälaadulla ympäri vuoden. Useimmissa maanalaisissa säiliöissä voi myös käyttää kesälaatua koko vuoden. Mikäli säiliö on ulkona maan pinnalla ja pitkään kylmälle alttiina, kannattaa siirtyä talvilaatuun viimeistään pakkasten alkaessa.

Samepiste ja suodatettavuus

Lämmitysöljyn kylmäkesto-ominaisuudet ilmaistaan samepisteenä ja suodatettavuutena. Samepiste kertoo pakkaskestävyyden eli rajan, jota kylmemmässä kyseisen öljylaadun hiilivedyt alkavat kiteytyä. Suodatettavuus on asteluku, johon asti öljy säilyy käytettävänä. Kireämmässä pakkasessa öljy alkaa jähmettyä.

Lisäaineistus

Kevyt polttoöljy tarvitsee lisäaineita kestääkseen varastointia ja kylmää paremmin. Esimerkiksi Teboilin kevytpolttoöljyissä on monipuolinen lisäaineistus, jonka ansiosta mm. varastoinnissa öljy säilyy korkealaatuisena. Lisäaineistus myös suojaa öljysäiliötä korroosiolta.

Raskas polttoöljy

Teboil Raskaspolttoöljyjen valikoima on monipuolinen. Tuotevalikoima on kehitetty suomalaisiin olosuhteisiin ja täyttämään erilaiset vaatimukset. Teboil toimittaa vähärikkisiä öljylaatuja, joiden rikkipitoisuus on alle 1,0 %. Lisätietoa >>