Information om eldningsoljorna

Teboil erbjuder värme- och kraftverk och andra oljevärmeverk samt industrin högklassiga oljeprodukter. Teboil är också en kunnig och pålitlig värmeenergisamarbetspartner för fastigheter och bostadsaktiebolag. Vi levererar för uppvärmning såväl lätt som tung brännolja. Teboils egen import och lagring tillsammans med landsomfattande tankbilstransporter säkerställer säkra energileveranser i alla förhållanden. 

Rent brinnande lätt brännolja

Teboil Motor/Eldning lätta brännolja är en tillförlitlig värmekälla i fastigheter och bostadsaktiebolag som använder oljeeldning. Produkten har goda köldtålighets- och korrosionsskyddsegenskaper. För eldningsbruk erbjuder Teboil också Teboil Motor/Eldning Activ, som innehåller en katalysator som effektiverar förbränningen.

Teboils eldningsolja finns att få som sommar- och vinterkvalitet. Sommarkvaliteten är aningen förmånligare än vinterkvaliteten. Som namnet anger tål vinterkvaliteten kyla bättre. Avgörande vid valet av rätt oljekvalitet är oljetankens placering och vid vilken temperatur oljan lagras. Om tanken är belägen inomhus på ett varmt ställe, klarar man sig med sommarkvalitet året om. I de flesta underjordiska tankar kan man också använda sommarkvalitet hela året. Om tanken är utomhus ovan jord och länge utsatt för kyla, lönar det sig att övergå till vinterkvalitet senast när temperaturen sjunker under nollstrecket.

Grumlingspunkt och filtrerbarhet

Eldningsoljans köldtålighetsegenskaper anges som grumlingspunkt och filtrerbarhet. Grumlingspunkten anger tåligheten för köld, dvs. den temperaturgräns, under vilken kolvätena i oljekvaliteten i fråga börjar kristallisera sig. Filtrerbarheten är det gradtal, fram till vilket oljan håller sig användbar. Vid strängare köld börjar oljan stelna.  

Tillsats av additiver

Lätt brännolja kräver tillsatsämnen för att tåla lagring och köld bättre. Teboils eldningsoljor har exempelvis en mångsidig tillsats av additiver, tack vare vilken oljan förblir högklassig bl.a. under lagring. Additiverna skyddar också oljetanken mot korrosion.

Tung brännolja

Teboils urval av tunga brännoljor är mångsidigt. Produkturvalet är utvecklat för finländska förhållanden och för att uppfylla olika slags krav. Teboil levererar svavelfattiga oljekvaliteter, vilkas svavelhalt är under 1,0 %.  Mer information >>