Aineistopankin käyttöehdot

Aineistopankin käyttöehtojen tarkoituksena on Oy Teboil Ab:n (”Teboil”) aineistopankin (”Aineistopankki”) käyttöoikeuden luovuttaminen käyttäjälle (”Käyttäjä”). Nämä ehdot koskevat Aineistopankkiin rekisteröitymistä ja sen käyttöä.

Aineistopankki tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Aineistopankissa olevaa markkinointiaineistoa (Materiaali) Teboilin tuotteisiin tai liiketoimintaan liittyvässä myynnissä, markkinoinnissa tai viestinnässä Suomen rajojen sisäpuolella. Materiaalin käytöstä Suomen rajojen ulkopuolella on aina erikseen sovittava Teboilin kanssa.

Aineistopankin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja Käyttäjä on vastuussa käyttämänsä Aineistopankin Materiaalin käytöstä. Aineistopankkia saa käyttää vain lain, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus ilman Teboilin etukäteistä kirjallista suostumusta kopioida, tallentaa ja käyttää Aineistopankin Materiaalia. Käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä Materiaalin osalta siitä, että Materiaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Teboilin liikemerkkiä, tuotekuvia, rekisteröityjä tavaramerkkejä, eikä muita Teboilin branditunnuksia.

Teboililla on milloin tahansa oikeus muuttaa Aineistopankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Teboililla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Aineistopankin Materiaaliin.

Käyttäjä on velvollinen Aineistopankkiin rekisteröityessään antamaan Teboilille tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa, sekä pitämään mainitut tiedot ajantasaisina. Teboililla on oikeus käyttää Käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään. Mikäli Käyttäjä ei kirjaudu Aineistopankkiin yli kuuden kuukauden kuluessa viimeisestä kirjautumisesta, poistetaan Käyttäjän tiedot rekistereistä ja Käyttäjätunnus suljetaan.

Ottamalla Aineistopankin käyttöön Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot. Teboililla on oikeus ilman erillistä perustetta estää Käyttäjän pääsy Aineistopankkiin. Teboililla on oikeus muuttaa aineistopankin ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Teboilin tietosuojailmoitus >>