AKT:n lakon vaikutukset polttoainetoimituksiin

Oy Teboil Ab on varautunut alkaneeseen AKT:n lakkoon täyttämällä huoltamoiden ja D-automaattien säiliöitä alkuviikon aikana. Polttoaineiden saatavuuteen huoltamoilta ei odoteta kohdistuvan suuria haasteita, mutta yksittäisiä lyhytaikaisia tuoteloppumisia voi asemilla esiintyä.

Muilta osin polttonesteiden, mukaan lukien ja erityisesti nestekaasun säiliötoimitusten, toimitusajat saattavat venyä normaalia pidemmiksi jollain toimitusalueilla, eikä täsmällisiä toimitusaikoja pystytä kertomaan.
Tämänhetkisen arvion mukaan, lakko ei vaikuta muiden tuoteryhmien toimituksiin.
Suosittelemme tekemään tilaukset hyvissä ajoin, jolloin mahdolliset toimitusviivästykset lakosta johtuen eivät aiheuta ongelmia.

Päivitämme tilannetta sen muuttuessa.