Oikeaa voitelua kaksitahtisille

Kesän lähestyessä veneet lasketaan vesille ja mopot ilmestyvät teille. Lumeton aika on sesonkia monille töille, joissa tarvitaan erilaisia pienkoneita kuten moottori- ja raivausahoja ja ruohotrimmereitä. Näissä koneissa kaksitahtiset moottorit ovat yleisiä, sillä niillä on suhteellisen kevyt ja yksinkertainen rakenne.

 

Käyttäjän kannalta olennaisin ero kaksi- ja nelitahtimoottorin välillä on voitelutapa. Nelitahtimoottoreissa on erillinen moottoriöljy, joka vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. Moottoriöljyn määrä on syytä tarkastaa säännöllisesti. Kunnossa oleva moottori voi kuluttaa hieman öljyä. Runsas öljyn pinnan putoaminen on kuitenkin merkki jostakin viasta.

Kaksitahtimoottorissa öljyä palaa moottorissa polttoaineen mukana kokoajan moottorin käydessä. Käyttäjän siis on huolehdittava öljyn lisäämisestä säännöllisesti.

Tuoreöljyvoitelua tai itse sekoittamalla

Yhä useammin kaksitahtimoottoreissa voiteluöljy annostellaan moottoriin niin sanotulla tuoreöljyvoitelujärjestelmällä. Tällöin öljy lisätään erilliseen säiliöön ja automatiikka annostelee öljyä moottorille tarpeen mukaan. Tämä ratkaisu on käytössä yleisesti skoottereissa ja perämoottoreissa.

Pienemmissä koneissa kuten moottorisahoissa tällaista järjestelmää ei yleensä ole, vaan öljy on sekoitettava bensiinin joukkoon. Sekoitussuhde on tyypillisesti noin kaksi prosenttia, mutta asia on syytä tarkistaa konekohtaisesti. Liian vähäinen öljyn määrä lisää moottorin kulumista ja aiheuttaa vauriovaaran. Liian suuri öljyn määrä puolestaan lisää savutusta ja moottorin likaantumista. Teboil-huoltoasemilla on saatavilla myös pienkonebensiiniä, jossa on mukana jo valmiina kaksitahtiöljy.

Öljyt ja moottorit kehittyvät

Kaksitahtimoottoreiden haittapuolena on nelitahtisia suuremmat pakokaasupäästöt. Tämä johtuu osaksi moottorin toimintatavasta, jossa pakokanavaan pääsee hieman palamatonta polttoainetta. Päästöjä lisää myös se, että voitelussa käytettävä öljy palaa moottorissa. Katalysaattoreiden ja polttoaineen suihkutuksen yleistyminen kuitenkin pienentävät päästöjä.

Myös kaksitahtiöljyn valinnalla voidaan vaikuttaa päästöihin. Juuri tämän vuoksi toimme markkinoille uuden Teboil 2T Power Mix -öljyn. Se on nykyaikainen puolisynteettinen öljy, joka tarjoaa monella tapaa paremmat ominaisuudet kuin perinteinen mineraaliperustainen kaksitahtiöljy. Sen lisäksi että 2T Power Mix suojaa moottoria kulumista ja korroosiota vastaan se myös palaa puhtaammin. Puhdas moottori säilyttää tehokkuutensa ja toimintavarmuutensa, kun karsta ei häiritse sytytystulpan ja männänrenkaiden toimintaa. Lisäksi katalysaattori säilyttää toimintakykynsä paremmin.

Uuden puolisynteettisen 2T Power Mixin lisäksi valikoimassamme on täyssynteettiset 2T Bike ja 2T Snow -öljyt, jotka niin ikään sopivat katalysaattorillisiin kaksitahtimoottoreihin. Nämä täyssynteettiset öljyt ovat edelleenkin paras valinta erityisesti raskaasti kuormitetuille ja korkeaviritteisille kaksitahtimoottoreille.   

Perämoottoriin eri öljy kuin moottorisahaan

Meiltä voiteluaineneuvonnasta kysytään melko usein erilaisten kaksitahtiöljyjen eroista. Merkittävin kaksitahtimoottoreiden erikoistapaus ovat perämoottorit. Niissä moottoria jäähdytetään vesistöstä imettävällä vedellä, jonka vuoksi moottorin käyntilämpötila pysyy suhteellisen alhaisena. Tällöin öljy on suunniteltava siten, että se palaa tuhkautumatta matalissa lämpötiloissa. Teboil 2T Special Outboard on tarkoitettu erityisesti kaksitahtisia perämoottoreita varten.

Toisena tyypillisenä erityisvaatimuksia asettavana käyttökohteena ovat kaksitahtiset moottorikelkat, joita käytetään myös kovissa pakkasissa. Näissä kelkoissa on usein tuoreöljyvoitelujärjestelmä, joka toimiakseen oikein vaatii öljyltä riittävää juoksevuutta. Teboil 2T Snow -öljy on suunniteltu virtaamaan hyvin myös kovissa pakkasissa. Sitä voidaan käyttää muissakin kaksitahtisissa ajoneuvoissa, myös ympärivuotisesti.

Huolehdi huollosta

Kaksitahtimoottoreiden huoltotarve on varsin vähäinen, mutta ei kuitenkaan täysin olematon. Monet huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa myös itse ja usein laitteen käyttöohjekirjasta löytyy ohjeet perushuoltojen tekemiseen.

Sytytystulpan kunnosta on syytä pitää huolta vaihtamalla tulppa moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Moottorin tehokkaan toiminnan kannalta on oleellista myös puhtaan ilman saanti, jonka takaa ilman suodattimen puhtaudesta huolehtiminen. Kaksitahtimoottoreista puuttuu varsinainen moottoriöljy, joten sitä ei tarvitse vaihtaa. Useissa laitteissa on kuitenkin vaihteistoöljy, joka on syytä vaihtaa valmistajan määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti. Moottorin toimintaan liittyvät myös usein oleellisesti kaasuvivustot ja vaijerit, joiden asianmukainen voitelu pitää toiminnan täsmällisenä.

Suhteellisen pienellä huollolla – ja käyttötarkoitukseen sopivan kaksitahtiöljyn käytöllä – kaksitahtiset moottorit ovat luotettavia ja kestäviä voimanlähteitä moneen tarkoitukseen.