Vastuullisuus työmaillamme

Palvelevat huoltoasemamme ovat kauppiasvetoisia yksityisiä yrityksiä. Kun uusi huoltoasema rakennetaan tai vanha puretaan, vastaamme työmaasta emoyhtiön roolissa.

Huoltoaseman purkamisessa kaikki työt koordinoidaan viranomaisten kanssa. Purkua valvoo ulkopuolinen konsultti, ja työstä laaditaan loppuraportti rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomaisten käyttöön.

Purettavan aseman rakenteita kuten polttoainemittareita ja automaatteja kierrätetään aina kuin se suinkin on mahdollista. Polttoainesäiliöt poistetaan huoltoasemarakenteiden alta ja maaperä niiden ympärillä puhdistetaan tarvittaessa. Maa-aines ja muu kierrätettäväksi kelpaamaton aines lajitellaan etukäteen laaditun purkujätesuunnitelman mukaisesti ja kuljetetaan erityisille kaatopaikoille käsiteltäväksi.

Uusien huoltoasemien rakentamisessa noudatamme kotimaista jakeluasemastandardia (SFS 3352). Työmaan jätteet kierrätetään, materiaalien laatua valvotaan ja raaka-aineissa noudatetaan pienimmän hukan periaatetta eli niiden kuljetukset suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi.

Teboilin ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Edellytämme kaikilta urakoitsijoiltamme Teboilin ympäristö- ja turvallisuuspolitiikan hyväksymistä, ja valvomme niiden toteutumista käytännössä. Työmaita valvoo riippumaton ulkopuolinen konsultti, joka varmistaa huoltoaseman ympäristörakentamisen laadun toteutumisen kuten säiliöiden asentamisen viranomaisten puolesta.

Uusien asemien rakentaminen ja sijoittuminen perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään yleis- tai asemakaavaan. Kaavoituksessa ja maankäytössä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, kuntalaisen arjen sujuvuus ja kunnan elinvoimaisuus.
Lisätietoja Teboilin rakennustyömaista antaa ympäristöpäällikkö Joni Göös, joni.goos(at)teboil.fi.