Teboils historia

Myyntikärry RautatientorillaDen finländske sjökaptenen Mauritz Skogström grundade tillsammans med två affärsmän ett bolag med namnet Trustivapaa Bensiini Oy - Trustfri Bensin Ab i Helsingfors 1934. På 1940-talet växte Trustfri Bensin kraftigt och den utvidgade verksamheten förutsatte mer kapital. År 1948 beslutade TB:s ägare Göran Ehrnrooth och verkställande direktör Rafael Rahikainen lösa finansieringsbehovet genom att internationellt begära försäljningsanbud. Det bästa anbudet gavs av V/O Sojuznefteexport, i vars ägo det i Viborg 1932 grundade oljebolaget Suomen Petrooli Oy hade övergått två år tidigare på basis av Parisfreden. På så sätt blev TB och SP systerbolag, som hade gemensamt huvudkontor och gemensam ledning i Helsingfors.

Käpylän TB-huoltoasemaÅr 1959 inledde bolaget import och marknadsföring av lätt brännolja i finland. På 1960-talet började bolaget importera till Finland tung brännolja, som snabbt vann i popularitet som energikälla. En anläggning för blandning av smörjmedel och ett oljelaboratorium uppfördes i Hertonäs 1962 och produktionen inleddes följande år. 1967 inleddes import av gasol (flytgas). I servicestationsnätet ingick i slutet av 1960-talet över 400 driftställen.

1966 valdes som nytt namn för Trustfri Bensin utgående från en namntävling Oy Teboil Ab.

Teboil Racing Team

Teboils eget rallyteam grundades 1970. Den verksamhet som nu fick sin början fortsatte i tre decennier. I Teboil Racing Teams färger körde många toppförare som blev internationella bilsportstjärnor, såsom Markku Alen, Ari Vatanen, Timo Salonen, Jarmo Kytölehto, Harri Rovanperä och Jouko Puhakka. Bilsporten var också till hjälp i Teboils produktutvecklingsarbete, som introducerade på marknaden de populära Silver-motoroljorna. År 1979 presenterade Teboil sin första halvsyntetiska motorolja Teboil Gold och 1988 Silver G, den första motoroljan av AP-SG-klass i världen. Ett år senare presenterades den helsyntetiska Diamond, som inledde en hel produktfamiljs historia.

Teboil PakilaPå 1980-talet tog Teboil aktivt del i utvecklingen av oljebranschen i Finland. Som det första oljebolaget i Finland inledde bolaget på sina servicestationer omfattande testverksamhet och utvecklade en garantiservicetjänst. 1981 var Teboil först med att ta i bruk kreditkortsautomater på servicestationerna.

1992 introducerade Teboil som första på marknaden ett blyfritt bensin, Teboil Terra, som lämpar sig för alla bilar. SammaTeboil Tähtihovi år öppnades i Fredrikshamn en ny smörjämnesfabrik med tillhörande laboratorium. År 1993 öppnades i Heinola en trafikservicecentral av ny typ, Teboil Tähtihovi. År 2000 öppnades Teboil Pirkanhovi i Lempäälä. Samtidigt grundades Suomen Tähtihovit Oy, som blev ett dotterbolag till Teboil.

År 2005 köpte det ryska PAO LUKOIL Teboils och Suomen Petroolis hela aktiestock av Nafta Moskva (tidigare Sojuznefteexport). 2006 avtalade LUKOIL och amerikanska ConocoPhillips om en affär, med vilken ConocoPhillips servicestationer övergick i LUKOILs ägo. I avtalet ingick JET-stationerna i Europa. Teboil köpte ConocoPhillips Finland, och dess namn ändrades till Suomen Tähtiautomaatit Oy. Jet-automatstationerna ändrades till Teboil Express -automatstationer. År 2008 fusionerades Suomen Petrooli, Suomen Tähtihovit och Suomen Tähtiautomaatit med Teboil.