AdBlue®

AdBlue®-urealösningen minskar utsläppen från dieseldrivna fordon genom att reducera kväveoxider till ofarligt kväve och vatten. Teboils AdBlue® lämpar sig både för tung utrustning och person- och paketbilar.

VAD ÄR ADBLUE®?

AdBlue® är ett tillsatsämne som behövs i fordon som använder SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). AdBlue®-förbrukningen utgör cirka 5 procent av förbrukningen av dieselbränsle och AdBlue® tankas i en separat behållare i fordonet.

AdBlue®-tillsatsämnet reducerar kväveoxiderna till ofarligt kväve och vatten, vilka avlägsnas med avgaserna. Med hjälp av AdBlue®-urealösningen uppfyller efterbehandlingen av avgaserna Euro 5/Euro 6-avgasutsläppsnormernas krav.

AdBlue®-lösningen är tillgänglig i stora delar av Teboils nätverk och företagskunder kan även beställa produkten som direktleverans.

ADBLUE® I TEBOIL-NÄTVERKET

AdBlue-lösningen® kan tankas i olika delar av Finland på yrkestrafikens över 180 Teboil D-automater. Teboil servicestationerna säljer AdBlue®-lösning i 10-liters förpackningar och i mindre 3,5 liters förpackningar som särskilt lämpar sig för person- och paketbilar. Person- och paketbilar kan tanka AdBlue®-lösning på några Teboil-stationerna (kolla upp servicestationerna och automatstationerna).

ADBLUE®-DIREKTLEVERANSER TILL FÖRETAGSKUNDER

Våra företagskunder kan beställa AdBlue®-lösning även som direktleverans. Alternativen är:

Bulkleverans till kundens tank. Minimileverans 1 500 liter.

1 000-liters CDS- eller IBC-container: En container är en kostnadseffektiv och enkel lösning för inomhusbruk. Det går snabbt och behändigt att byta ut containern till en full. Vi rekommenderar att man också skaffar kringutrustningen via Teboil: pump, tankningspistol, slangar och kopplingar samt flödesmätare.

200 liters tunna: Minimibeställning 1 tunna som direktleverans. Vi rekommenderar att man samtidigt beställer en manuell handpump.

10 liters kanna: Minimibeställning 20 kannor som direktleverans.