Teboil Företagskort

Teboil Företagskort

Teboil Företagskort är ett smidigt och lätt sätt att hantera bränsle- och serviceverkstadskostnaderna för företagets person- och paketbilar. Med Teboil Företagskort får man rabatt på mätarpriserna på bensin och diesel på alla Teboil-servicestationer och -automatstationer med undantag för de nettoprisbaserade Teboil Express -automatstationerna och D-automaterna för den tunga trafiken. (Obs! Du som är yrkestrafik- och maskinföretagare, välj D-kortet.) Dessutom får man med kortet månatligen varierande stamkundsförmåner på Teboil-servicestationerna

Tre inköpsklasser

Man kan välja den inköpsklass som reglerar Företagskortets inköpsrättigheter alltefter användningsbehovet:

Med bränslekortet kan man köpa bensin, dieselolja, motorbrännolja och tvätt. Kortet har reliefbokstaven ”P” som kännetecken.

Med kortet med begränsad inköpsrätt kan man köpa bensin, dieselolja, motorbrännolja, smörjmedel och bilkemikalier samt tvätt. Kortet har reliefbokstaven ”R” som kännetecken.

Kortet med obegränsad inköpsrätt ger rätt att köpa alla de produkter och tjänster som finns till salu på Teboil-servicestationerna och -automaterna med undantag för penningspel. Kortet har ingen reliefbokstav som anger begränsning av inköpsrätten.

Inköpsspecifikation per kort

Inköpen på företagskortet faktureras enligt kundens val en eller två gånger i månaden. Som bilaga till fakturan får man en inköpsspecificering per kort. På varje faktura syns också de ackumulerade inköpen från början av kalenderåret. Teboil Företagskort är räntefritt, och det uppbärs ingen kontoavgift för kortet.

Fyll i ansökan om kort eller begär anbud

Fyll i ansökan om Teboil Företagskort genast eller sänd oss en anbudsbegäran om företagskort.