Företagskort för person- och paketbilar

Teboil Företagskort är ett ränte- och utgiftsfritt bränslekort för entreprenörer och företag med person- och skåpbilar. Välj D-kort om du behöver ett D-automatnätverk för yrkestrafik.

RABATT PÅ BRÄNSLEN, BILKEMIKALIER OCH TVÄTT

Med Teboil Företagskort har du tillgång till 300 tankningsställen samt rabatter på bensin och dieselolja på Teboil service- och automatstationer. Dessutom ger kortet 10 % rabatt på bilkemikalier och tvättar. Företagskortet accepteras också som betalningsmedel på nettoprisbaserade Teboil Express-automatstationer, men bränslerabatter på Express-stationer beviljas inte.

Fyll i ansökan

Är du yrkestrafikant eller maskinentreprenör, bekanta dig med Teboil D-kort

TRE INKÖPSKATEGORIER EFTER ANVÄNDNINGSBEHOV

Bränslekortet kan användas för att köpa bensin, dieselolja, motorbrännolja och tvättar. Kortet har bokstaven P i relief. 

Med ett kort med begränsad inköpsrätt kan man köpa bensin, dieselolja, motorbrännolja, smörjmedel, biltillbehör och bilkemikalier samt service och tvättar. Kortet har bokstaven R i relief.

Ett kort med obegränsad inköpsrätt ger dig rätt att köpa alla produkter och tjänster, som säljs på Teboils servicestationer och -automater, med undantag för penningspel. Kortet har ingen bokstav i relief. 

FAKTURERING

Teboil Företagskort är räntefritt och det uppbärs ingen kontoavgift. Inköp med Företagskortet faktureras en eller två gånger i månaden, beroende på kundens val. Betalningsfristen är 14 dagar netto. En kortspecifik inköpsspecifikation bifogas fakturan. På varje faktura syns också de ackumulerade inköpen från början av kalenderåret.

KORTEXTRANET TILL DITT FÖRFOGANDE 24/7

Som kund hos oss får du även tjänsten KortExtranet, som du kan använda då det passar dig bäst. I KortExtranet kan du se information om detaljer gällande kortavtal och fakturering, göra beställningar på tilläggskort och få tillgång till olika färdiga rapporter för ditt företag. Dessutom kan du så gott som i realtid uppfölja inköpen som gjorts med Företagskorten.

 Upptäck KortExtranet

FYLL I KORTANSÖKAN ELLER BEGÄR ETT ANBUD

Fyll i den elektroniska ansökan om Företagskort. Du kan också begära anbud så skräddarsyr vi ett erbjudande som passar just ditt företag.

Fyll i ansökan

Begär anbud

Läs betalningsvilkor.

Smarttankning för person- och paketbilar

Teboil Smarttankning är ett snabbt och säkert sätt att tanka ditt företags person- och skåpbilar kortlöst.

Läs mer

Teboil-mobilapplikation

Med applikationen kan du enkelt betala för tankning på alla Teboil-automater i hela Finland.

Läs mer