D-kort för yrkestrafik och maskinföretagare

Teboil D-kort är ett gratis och räntefritt betalkort för yrkestrafik och maskinentreprenörer. Om du letar efter en lösning för att tanka ditt företags person- och skåpbilar, upptäck Teboil Företagskort.

RABATT PÅ BRÄNSLEN OCH ADBLUE-LÖSNING®

Med Teboil D-kort tankar du till avtalspris Teboils högkvalitativa diesel och motorbrännoljor med utmärkta köldegenskaper samt AdBlue® urea-lösning.

 D-kortsansökan

ETT OMFATTANDE NÄTVERK

Som kund hos oss har du tillgång till ett stort, rikstäckande nätverk av över 200 D-automater för yrkestrafik. Vid varje D-automat finns möjlighet till kortfri tankning och i nätverket finns det flera tankställen med fyra olika produkter (AdBlue®, motorbrännolja och från höst till vår två dieseltyper med olika köldegenskaper). Totalt har du tillgång till ett tankningsnätverk med över 400 stationer (servicestationer, automatiska stationer och Express automatstationer).

Vi levererar även produkter direkt till kundernas tankar. 

Upptäck kortfri tankning

Tre inköpsKATEGORIER 

Man kan välja den inköpsklass som reglerar D-kortets inköpsrättigheter utgående från användningsbehovet:

Med ett kort i inköpsklass A kan du tanka diesel, motorbrännolja och AdBlue® urea-lösning i alla Teboil automater.

Förutom i automaterna, kan du också betala med ett kort i inköpsklass B i Teboil-servicestationers kassor.

Med ett kort i inköpsklass C kan man också köpa bensin samt Teboil-servicestationernas produkter och tjänster, med undantag för penningspel.

FAKTURERING

Teboil D-kort är räntefritt och det uppbärs inga kontoavgifter. D-kortsinköpen faktureras två gånger i månaden. Fakturan kan erhållas i pappersform eller genom att använda ett elektroniskt faktureringsavtal. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto från fakturadatumet. Som bilaga till fakturan får man en inköpsspecificering per kort. Dessutom kan man på fakturan följa med ett fordonens genomsnittliga förbrukning genom att alltid i samband med tankningen mata in körkilometrarna. På varje faktura syns också de ackumulerade inköpen från början av kalenderåret.

TEBOIL KORTEXTRANET

Som kund hos oss får du även tillgång till KortExtranet-tjänsten, som du kan använda då det passar dig bäst. I KortExtranet kan du se information om detaljer gällande kortavtal och fakturering, göra beställningar på tilläggskort och få tillgång till olika färdiga rapporter för ditt företags behov. Dessutom kan du så gott som i realtid uppfölja inköpen som gjorts med D-korten.

Upptäck KortExtranet

FYLL I ANSÖKAN OM KORT ELLER BEGÄR ANBUD

Skicka in din ansökan om Teboil D-kort elektroniskt. Du kan också begära anbud, så skräddarsyr vi ett erbjudande som passar just ditt företag.

D-kortsansökan

Anbudsbegäran

Läs vilkoren för betalningsmedel.

DKV kort för yrkestrafik

DKV-kortet är det mångsidigaste och mest omfattande service- och kreditkort för yrkestrafik i Europa.

Läs mer

Teboil-mobilapplikation

Med applikationen kan du enkelt betala för tankning på alla Teboil-automater i hela Finland.

Läs mer