Smarttankning för person- och paketbilar

Teboil Smarttankning är ett snabbt och säkert sätt att tanka företagets person- och skåpbilar kortlöst.

VAD ÄR TEBOIL SMARTTANKNING?

Teboil Smarttankning är ett kortlöst sätt att tanka företagets person- och skåpbilar. När ditt företag har ett avtal om Teboil Företagskort, kan du välja om du vill använda Teboil Företagskortet för bränsleinköp eller om du vill göra bränsleinköpen kortlöst med Teboil Smarttankning. Naturligtvis kan ett kort och ett kortlöst alternativ användas samtidigt.
En smart detektorring med information om bränsle, som är lämpligt för bilen, och företagets inköpsvillkor, kommer att installeras kring bränsletankens mynning. Med Teboil Smarttankning kan endast rätt bränsle tankas i bilen enligt köpvillkoren i enlighet med företagets avtal.

Teboil Smarttankning är säker. Försöker du koppla bort den smarta detektorringen från bilen, kommer den att gå sönder.

HUR FUNGERAR TEBOIL SMARTTANKNING?

Bränsle kan endast tankas i ett fordon med en avtalsenlig Teboil Smart Detektorring. På stationen upptäcker bränslepistolen bilens detektorring trådlöst, med hjälp av en radiofrekvens. En läsare på tankningspistolen ger sedan tillstånd att tanka. Bränsleräknaren stannar när du avlägsnar pistolen från bränsletankens mynning. Efter tankningen kan ett kvitto skrivas ut från kortautomaten. Tankningar visas också i realtid i den kostnadsfria tjänsten Teboil KortExtranet.

STATIONER MED SMARTTANKNING

Teboil stationer med Smartttankning finns framför allt i huvudstadsregionen. Se de exakta platserna i stationssökningen. Bränslepriset är detsamma oavsett om du tankar med eller utan kort. Ett fordonsspecifikt installationspris betalas för installation av Teboil Smart Detektorring.

SÅ HÄR AKTIVERAR DU TEBOIL SMARTTANKNING

Fyll i den elektroniska ansökan. Om du redan har ett Teboil Företagskort kan du bara fylla i punkten "Fordonsspecifika smarta detektorringar" i länkens ansökan.