Meddelande om integritetsskydd

Som ansvarsfull aktör vill vi se till att dina personliga data hanteras på ett behörigt sätt. Läs mera om hur Teboil hanterar dina personliga data.

För vilket ändamål hanterar vi dina personliga data?

Personliga data hanteras för många olika ändamål.  Vi beskriver här de olika ändamål och situationer som leder till att vi hanterar personliga data i vår verksamhet.

Vi hanterar kundregisterdata för att sköta och utveckla kundrelationer.

Vi hanterar uppgifterna i registret över intressenter för att utveckla vår affärsverksamhet och för vårt företagssamarbete.

Vi hanterar uppgifterna i marknadsföringsregistret för marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Vi hanterar uppgifterna i registret över arbetssökande för att fatta beslut om rekrytering.

Vi hanterar uppgifterna i registret över arbetstagare för att uppfylla våra plikter som arbetsgivare.

Vi hanterar uppgifterna i kameraövervakningsregistret för att trygga säkerheten.

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik.

Till vem överlåter eller överför vi dina uppgifter?

Vi kan överlåta dina personliga data till tredje part om vår verksamhet kräver det eller om du gett oss ditt samtycke till överlåtelsen. Dessa instanser kan vara till exempel våra samarbetsparters eller myndigheter.

Vi har också ingått avtal med vissa tjänsteleverantörer som kan hantera dina personliga data som en del av den service de arbjuder Teboil. I dessa fall har vi ingått behöriga avtal med tjänsteleverantörerna och därmed tryggat en behörig hantering av personlig data.

Hur skyddar vi dina data?

Det är viktigt för oss att skydda data på ett behörigt sätt och för detta ändamål förfogar vi över olika tekniska och organisatoriska metoder och skyddsåtgärder med vilka vi strävar efter att säkra ett tillräckligt integritetsskydd för personlig data. Dessutom begränsar vi personalens åtkomst till data genom behörigheter som bygger på olika roller.

Hur länge lagrar vi dina personliga data?

Vi lagrar dina data så länge som de behövs i vår verksamhet eller är skyldiga att lagra data enligt lagstiftningen. Lagringstiderna varierar för de olika registren.

Individens rättigheter

I vissa situationer har du möjlighet att påverka hanteringen av dina personliga data. Du kan till exempel ge ditt samtycke till att ta emot direktreklam. Du har också möjlighet att förbjuda direktmarknadsföring. Därtill har du under vissa omständigheter rätt att få åtkomst till dina egna uppgifter, eller en möjlighet att kräva att dina uppgifter raderas eller att felaktiga uppgifter uppdateras.

Närmare information

Om du har frågor angående vår datahanteringspraxis, eller om du vill utnyttja dina rättigheter, ber vi dig vänligen kontakta oss per e-post: tietosuoja@teboil.fi.