Teboil Tung Brännolja

Teboil levererar oljekvaliteter med låg svavelhalt (under 1,0 %). Egen import och ett riksomfattande lagernätverk garanterar säkra leveranser överallt i Finland, i alla förhållanden.

HÖG KVALITET FRÅN VÄSTERLÄNDSKA RAFFINADERIER

Teboil Tung brännolja kommer i huvudsak från västerländska raffinaderier, som raffinerar lågsvavliga och högklassiga råoljor. Långfristiga leveransavtal och Teboils egen kvalitetskontroll garanterar jämn kvalitet på tunga brännoljan. Varje inköpsparti kontrolleras på ett ackrediterat laboratorium. En effektiv förbränningskatalysator som tillsatts produkterna säkerställer att förbränningen är mer fullständig och på så sätt belastar miljön mindre och sparar förbränningsutrustningen. Teboil Tunga brännoljor är utvecklade för de krävande finländska förhållandena.

PRODUKTKVALITETER

  • Teboil HFO 100 LS är en lågsvavlig tung brännolja med viskositeten 100 cSt/50°. Den är en aning tunnare än övriga tunga brännoljekvaliteter. Därför lämpar den sig bäst för små pannor. Typiska användare av produkten är bl.a. trädgårdar.
  • Teboil HFO 180 LS är en lågsvavlig tung brännolja. Produkten lämpar sig för medelstora och stora anläggningar. Produkten innehåller en effektiv förbränningskatalysator, varav partikel- och kväveoxidutsläppen är låga.
  • Teboil HFO 420 LS är en lågsvavlig tung brännolja för stora och medelstora oljepannor. Produkten innehåller en effektiv förbränningskatalysator, varav partikel- och kväveoxidutsläppen är låga.
    •  

       

Produktdata
Säkerhetsdatablad