Teboil Tillsatskemikalier

Teboils nya tillsatskemikalier för motorer är ett enkelt sätt att ytterligare förbättra fordonets funktion samt förbättra driftsäkerheten. En ren motor och en optimal förbränning av bränslet möjliggör den bästa möjliga prestandan och lägre utsläpp för fordonet.

TEBOIL BLYERSÄTTNING

Blyersättningen är avsedd för gamla motorer som ursprungligen konstruerats för att använda blyhaltig bensin. Blyersättningens tillsatskombination smörjer ventilerna och ventilsätena, och skyddar dem från för tidigt slitage och förhindrar motorskador. Täta ventiler som fungerar optimalt möjliggör bästa tillförlitlighet och effektivitet för motorn. Blyersättningen ger också skydd i efterskott trots att produkten tillfälligt inte används.
Användning: Hälls i bränsletanken. Förpackad i en behändig doseringsflaska. En 250 ml flaska räcker för 250 liter bensin. Blandningsförhållande 1:1000

TEBOIL KRAFTRENGÖRARE FÖR DIESELSYSTEM

Kraftrengöraren för dieselsystem är ett rengörande och skyddande tillsatsämne som är avsett för alla dieselmotorer. Produkten lämpar sig särskilt för common rail- och pumpmunstycksmotorer. Den hjälper insprutningsmunstyckena att applicera en optimal mängd bränsle i förbränningskammaren och höjer cetantalet, vilket gör att förbränningen är så effektiv som möjligt. En optimal förbränning minskar också fordonets avgasutsläpp och förbättrar motorns ekonomi. Produkten ger också förbättrat smörjskydd för insprutningspumpen.
Användning: Hälls direkt i tanken före tankning.
250 ml Teboil Kraftrengörare för dieselsystem räcker för 40–60 liter diesel.
En intensiv rengöring för att eliminera problem: Använd i samband med varje tankning. Upprätthåll renligheten: använd ungefär var 2000:e km.

TEBOIL DPF KRAFTRENGÖRARE

Teboil DPF kraftrengöraren är ett tillsatsämne som baserar sig på Cerium-teknik och som hjälper dieselpartikelfiltret (DPF) att bibehålla sin effektivitet. Tillsatsen sänker tändtemperaturen för det sot som ackumuleras i filtret, varvid partikelfiltret lättare och mera fullständigt kan regenerera. Produkten är ett kostnadseffektivt sätt att förlänga partikelfiltrets (DPF) livslängd och därmed undvika filterbyte. Passar perfekt i fordon som används vid låga temperaturer eller vilka ofta används för stads- eller byggplatskörning med låga hastigheter.
Användning: Hälls direkt i tanken före tankning.
250 ml Teboil DPF Kraftrengörare räcker för 40–60 liter diesel.

TEBOIL FÖRVARINGSMEDEL FÖR BENSIN

Förvaringsmedlet för bensin ser till att bränslets egenskaper bibehålls bättre i motorer som används i perioder, till exempel i hobbybilar, båtar, motorcyklar, snöskotrar samt trädgårdsmaskiner. Kan också användas i plug-in-hybrid- och gasbilar, där bensinen kan stå i tanken under längre tidsperioder. Produkten förhindrar uppkomsten av harts, LACKER och sediment, samt korrosion i bränslesystemet. Produkten kan användas i både fyr- och tvåtaktsmotorer
Användning: Hälls i bränsletanken. Förpackad i en behändig doseringsflaska. En 250 ml flaska räcker för 250 liter bensin. Blandningsförhållande 1:1000

TEBOIL KRAFTRENGÖRARE FÖR BENSINSYSTEM

Bensinsystemets kraftrengörare avlägsnar orenheter som ackumulerats i bränslesystemet i hela systemet, ända från tanken till förbränningskammaren. Den rengör hartsrester och sediment från bränslets sprutmunstycken och förgasare, samt lösgör orenheter som uppkommit under förbränningen i förbränningskammaren. Ett rent bränslesystem gör att motorn kan fungera optimalt, vilket ger en maximal motoreffekt. Samtidigt förbättras motorns ekonomi och avgasutsläppen minskar. Avlägsnar och förebygger störningar på grund av orenheter.  Användning: Hälls direkt i tanken före tankning. 250 ml Teboil Kraftrengörare för bensinsystem räcker för 40–60 liter bensin. En intensiv rengöring för att eliminera problem: Använd i samband med varje tankning. Upprätthåll renligheten: använd ungefär var 2000:e km.

TEBOIL MOTORSCHAMPO

Teboil Motorschampo är ett rengöringsmedel som förbättrar avlägsnandet av orenheter i motorn i samband med oljebyte. Löser upp orenheter i hela smörjsystemet, i kolven, kolvringarna och cylindertopparna, samt neutraliserar sura brännrester. Produkten är avsedd att användas i samband med oljebyte. En rengjord motor fungerar mer effektivt, mer ekonomiskt och avger mindre utsläpp. Passar alla fyrtakts bensin- och dieselmotorer.
Användning: Före oljebytet hälls produkten i den heta motoroljan. Låt motorn gå i cirka 15 minuter, om möjligt en liten stund med högre tomgång. Efter behandlingen utförs det normala oljebytet, dvs. den gamla oljan tas bort och filtret ersätts med ett nytt. Efter detta hälls ny ren motorolja i motorn.

En 250 ml flaska räcker för 4–6 liter motorolja.