Flytgas

Teboil levererar rent och jämnt brinnande Teboil flytgas från gasol för hushåll till anläggnings- och systemlösningar som planeras för företag i form av nycklarna i handen-leveranser.

INFORMATION OM FLYTGAS

Teboil Flytgasen propanhalt är till och med 98 % (garantivärde 95 %). Gasolen är luktsatt propan C3H8 med låg olefinhalt.