Teboil Bensin

Tillsatserna i de svavelfria Teboil Bensinerna håller bilens bränslesystem och motor rena och bränsleförbrukningen och avgasutsläppen så låga som möjligt.

Med Teboil Bensiner uppnår man god körbarhet och de fungerar tillförlitligt året runt i Finlands varierande bruksförhållanden.

Från början av år 2011 steg etanolhalten i 95-oktaniga bensinen till högst 10 volymprocent. 95 E10-bensinen lämpar sig för de flesta bensindrivna bilar. Dessutom saluförs det i Finland bensin med oktantalet 98 E5, som innehåller högst 5 procent etanol och lämpar sig för alla personbilar.

I bilens handbok kan du kontrollera E10-bensinens kompatibilitet med bensindrivna bilar som tagits i bruk före 2012. Vid behov kan även bilhandlare och bilimportörer ge råd om bränslets kompatibilitet.

Teboil 95 E10

Teboil Bensin 95 E10 är en svavelfri, syrerik motorbensin för de flesta bensindrivna fordon. Produkten innehåller tillsatsämnen, som håller bränslesystemet och motorn rena samt förhindrar korrosion.

Teboil 95 E10 uppfyller kvalitetskraven på motorbensin enligt produktstandarden SFS-EN 228:2012.

Teboil 98 E5

Teboil 98 E5 är en svavelfri, syrerik högoktanbensin som lämpar sig för alla bensindrivna fordon. Produkten innehåller tillsatsämnen, som håller bränslesystemet och motorn rena samt förhindrar korrosion.

Teboil 98 E5 uppfyller kvalitetskraven på motorbensin enligt produktstandarden SFS-EN 228:2012.

Teboil Småmotorbensin 2T och 4T

Teboil Småmotorbensin förbränns nästan fullständigt, varför det uppstår mindre sot i förbränningskammaren och avgaserna är således renare. Teboil Småmotorbensin är alkylatbensin och innehåller varken bensen eller aromater.  Småmotorbensinen motsvarar 98 oktans bensin.

Teboil Småmotorbensin 2T och 4T säljs på Teboil-servicestationerna i 5 liters kanistrar.

Småmotorbensin 2T

Avsedd för att användas i arbetsmaskiner och transportmedel som är försedda med tvåtaktsmotor. Innehåller 2 % helsyntetisk, biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja.

Småmotorbensin 4T

Avsedd för att användas i arbetsmaskiner och transportmedel som är försedda med fyrtaktsmotor.