Bolaget

Oy Teboil Ab importerar, marknadsför, säljer och distribuerar olje- och energiprodukter i Finland. År 2017 var bolagets omsättning 1,8 miljarder euro och marknadsandel 26,5 procent.

Teboils affärsverksamhet fördelar sig på three divisioner. Servicestations- och automatdivisionen svarar för servicestations-, automat- och D-automatnätet för yrkestrafik på ca 450 affärsplatser samt för kundkorten. Direktförsäljningsdivisionen svarar för företags- och partiförsäljningen av brännoljor och diesel, konsumentförsäljningen av eldningsolja samt försäljningen av gasol (flytgas). Smörjmedelförsäljningsdivisionen marknadsför Teboil smörjmedel som används i motorfordon, arbetsmaskiner och i industrin. 

Teboil servar bilar och människor

Teboils riksomfattande distributionsnät består av 116 servicestationer och 208 automatstationer, av vilka 62 är Teboil Express -automatstationer. Yrkestrafiken betjänas av 450 tankställen, av vilka 214 är egentliga D-automater.

Teboil-servicestationerna har som mål att erbjuda den bästa servicen inom närområdet. Det är bekvämt och lätt att handla på en Teboil-station som leds av en kunnig köpman. Beroende på affärsplatsen ingår i stationens tjänster förutom bränsleförsäljning en kaférestaurang, snabbmat, en butik med dagligvaror och biltillbehör samt biltvätt och -service. Teboils solida ställning som ett pålitligt ställe att serva bilen på stärks av Örum Ab, genom vilken Teboils servicecentraler arbetar under varumärket Autoasi.     

Oy Teboil Ab som alltsedan år 1934 framgångsrikt verkat på den finländska marknaden ägs av PJSC LUKOIL, som är ett av världens största oljebolag.