Teboil Fartygsbränslen

Fartygsbrännoljor d.v.s. fartygsbunker är en viktig del av Teboils utbud av tung och lätt brännolja.  Vi levererar fartygsbränslen till Finlands hamnar.

KONTAKTER/FÖRSÄLJNING

bunkersales@teboil.fi
+358 20 470 0930

VÅRA HUVUDPRODUKTER

- MGO DMA, vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.

- RMD 80 0,1 vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.

Vi levererar fartygsbränslen med tankbil direkt till fartygen.

Säkerhetsdatablad

Produktdata