Teboil Fartygsbränslen

Fartygsbrännoljor d.v.s. fartygsbunker är en viktig del av Teboils utbud av tung och lätt brännolja.  Vi levererar fartygsbränslen till Finlands hamnar.

VÅRA HUVUDPRODUKTER

- MGO DMA, vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.

- RMD 80 0,1 vars svavelhalt är under 0,1 %, vilket underskrider de av EU fastställda svavelgränserna.

Vi levererar fartygsbränslen med tankbil direkt till fartygen.

Kontakter/försäljning

bunkersales@teboil.fi
0204 700 930

 

Produktdata

Säkerhetsdatablad