Teboil Kundkort

Med Teboil Kundkortet får du enkelt tillgång till de mångsidiga stamkundsförmånerna. Om du vill ha räntefri betalningstid för de inköp du gör på Teboil, välj Teboil Betaltidskort som ditt stamkundskort. 

BRÄNSLERABATT OCH VARIERANDE FÖRMÅNER

Med kundkortet får du rabatt på bensin och diesel på Teboil-servicestationerna och automatstationerna, med undantag för Teboil Express-automatstationerna. Dessutom erbjuder Teboil-köpmännen månatligen varierande stamkundsförmåner vid servicestationerna.

BEKANTA DIG MED STAMKUNDSFÖRMÅNERNA (PÅ FINSKA)

Alla stamkundsförmåner finns också i onlinetjänsten Min Teboil.

FÅ KORTET HEMSKICKAT ELLER HÄMTA DET FRÅN SERVICESTATIONEN

Bli stamkund genom att fylla i ansökan om Teboil Kundkort i Min Teboil så får du ditt kort per post inom drygt en vecka. Du kan också fylla i en ansökan på närmaste Teboil-servicestation. Då får du kundkortet genast med dig och kan direkt börja utnyttja förmånerna.

Min Teboil logga in eller beställ kortet