Kort

Bland Teboil-korten hittar var och en något som passar: för privatkunder Teboil Kundkort eller Teboil Betaltidskort, och för företags- eller samfundskunder Teboil Företagskort eller Teboil D-kort.

Ett gratis kontantkort för privatbilister, som ger alla stamkundsförmåner.

Läs mer Fyll i ansökan

För privatbilister räntefri betalningstid i snitt en månad.

Läs mer Fyll i ansökan

Tanknings- och betalkort för företag, som har person- eller paketbilar.

Läs mer Fyll i ansökan

Teboil Smarttankning är ett nytt, snabbt och säkert sätt att tanka företagets person- och paketbilar.

Läs mer Fyll i ansökan

Ett tankningskort för yrkestrafik och maskinföretagare.

Läs mer Fyll i ansökan

Kör mot nya tider! Teboils kortfria tankning är ett tryggt sätt att betala bränsleinköpen på Teboils D-automater.

Läs mer Fyll i ansökan

De nya villkoren träder i kraft den 10 maj 2020

Avtalsvilkor

De nya villkoren träder i kraft den 10 maj 2020

Avtalsvilkor

Trumfkortet för den som bedriver utlandstrafik i Europa.

Läs mer Fyll i ansökan

Teboil är den första servicestationskedjan i Finland som tagit mobilbetalsystemet MobilePay i bruk.

Läs mer

Tanka förmånligare och utnyttja erbjudandena på Teboil-servicestationerna.

Läs mer