Auktorisering för nätfaktura

Genom att sända den ifyllda blanketten till Teboil, tar du i bruk företagets nät-/e-faktura varefter Teboil inte längre skickar pappersfakturor. Fälten med asterisk är obligatoriska.
 
Företagets uppgifter
Produkter som faktureras med nätfaktura *
Uppgifter för mottagning av nätfaktura
Anvisning: Nätfakturaadressen är mottagarens adress enligt vilken nätfakturorna förmedlas. Nätfakturaadressen kan vara antingen OVT-koden (0037 + mottagarens FO-nummer + eventuell specificering) eller IBAN-numret.