Ändra användningsgränsen

Användningsgräns i avtalet om betalningsmedel

Varje avtal om betalningsmedel som företaget har innehåller en avtalsspecifik total användningsgräns som täcker de sammanräknade inköpen med de betalningsmedel som ingår i avtalet. Om inköpen ändras är det viktigt att ändra användningsgränsen så att den motsvarar det faktiska inköpsbehovet. På det sättet kan man undvika att betalningsmedlet spärras på grund av att användningsgränsen har överskridits. I det här sammanhanget bör du också beakta eventuella ändringar i inköpsgränsen för enskilda betalningsmedel. Sådana ändringar ska göras i KortExtranet.

Användningsgränsen i avtalet om betalningsmedel bör täcka alla icke-fakturerade inköp som gjorts med stöd av avtalet och alla öppna fakturor. Av användningsgränsen frigörs belopp allteftersom fakturor betalas. Användningsgränsen och saldouppgifter finns i Teboils tjänst KortExtranet. I tjänsten kan man kontrollera saldouppgifter på kund- eller avtalsnivå. Här kan du hämta koder till tjänsten.

Du kan ansöka om ändring av användningsgränsen genom att skicka in formuläret för ändamålet via Teboils KortExtranet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till Teboil på luottokortit@teboil.fi. Den som skickar e-postmeddelandet ska ha firmateckningsrätt eller vara befullmäktigad av en person med firmateckningsrätt. Ändringar i användningsgränsen behandlas av kredithanteringen vid Teboil.

Maximala inköpsgränser för varje betalningsmedel

I och med den reform som ökar säkerheten hos betalningsmedlen har företaget till exempel möjlighet att för varje betalningsmedel fastställa ett maximibelopp för inköp per dygn. Med Teboil D-kort är maximibeloppet för inköp per dygn 2 000 liter med kort av A- och B-inköpsklass och vid Kortfri tankning, och 2 000 euro med kort av C-inköpsklass. Om det maximala inköpsbeloppet uppfylls upphör betalningsmedlet att fungera. När dygnet byts kan betalningsmedlet användas igen. Det maximala inköpsbeloppet per dygn kan fastställas i tjänsten KortExtranet.