Den förnybara brännoljan Teboil Green+

Teboils produktfamilj har nu utökats med en förnybar, modern brännolja för krävande behov.

Nu kan du minska ditt koldioxidavtryck även när du använder olja för maskiner och uppvärmning. Utsläppsminskningar ligger i allas vårt intresse. Genom att göra bättre val kan vi bekämpa växthusgaserna.

 

  • Förnybar till 100 procent. Produkten tillverkas enbart av avfall och rester.
  • Koldioxidavtrycket är nästan 90 procent mindre under hela livscykeln.
  • Den förnybara brännoljan minskar lokala utsläpp från äldre arbetsmaskiner.
  • Smidig övergång! Använd produkten som sådan för arbetsmaskiner och uppvärmning (se till att brännarens detektering av lågan är lämplig) och njut av ett grönare val.
  • Produkten säljs i begränsad utsträckning som containerleveranser, främst från lagret i Södra Finland. Minsta leveransvolym är 2 000 liter. Kunden åtar sig att ta emot den beställda mängden.

 

Teboil Green+ är en svavelfri, modern brännolja som uppvisar en mycket hög och jämn kvalitet. Oljan är förenlig med standarden EN 15940.

Produktens distribueras under följande perioder:

-                    vinterkvalitet 16.11–14.3.

-                    sommarkvalitet 15.3–15.11

 Produktmeddelande Green+ brännolja, vinterkvalitet

Produktmeddelande Green+ brännolja, vinterkvalitet sommarkvalitet