Leverans- och serviceavgifter

BRÄNSLE Betalningsgrunder Avgift
(inkl. moms 24 %)
Minimileveranstillägg      
- Lätt brännolja Leveranstillägg faktureras om leveransen är under 1000 liter. 50 €
- Diesel Leveranstillägg faktureras om leveransen är under 1500 liter. 50 €
- Tung brännolja Leveranstillägg faktureras om leveransen är under 10.000 kg. 75 €
Tillägg för tappning på fat             Bränslen får endast förvaras i godkänd behållare. Ett fat på 200 L är minsta acceptabla behållare. 0,15 €/liter

Leverans vid nödsituation

Överenskommelse om specialleverans bör göras under vardagar kl. 8-16, tel. 0800 183 300.
Oljan levereras åt kunde vid nödsituation i allmänhet under följande vardag.
Avgiften faktureras för alla leveranser som görs utom normal leveranstid.
200 €
Helgtillägg Faktureras om leveransen ombeds att ske under en söndag eller en helgdag. 350 €

 

FLYTGASFLASKOR Betalningsgrunder Avgift
(inkl. moms 24 %)
Flyttservice för flytgasflaskor Fakturering sker vid över 15 meters förflyttning av gasflaska mätt från transportbilens sida. 43,00 € / gång
Flytgasflaskor installeringsavgift Installeringsavgift debiteras om chauffören installerar flytgasflaskan installeras till flytgasanordningen. 85,00 € / gång
Chaufförens väntetidsavgift Om chauffören måste vänta vid avlastningsplatsen debiteras en avgift efter 20 min.
från att chauffören anlänt till platsen.
31,80 € / påbörjad
0,5 timme
Flytgasflaskor returfrakt Debiteras om kunden inte tar emot beställda flaskor. 8,30 € / flaska
Snabbleverans Överenskommelse om specialleverans bör göras under vardagar kl. 8-16, tel. 0800 183 301.
Leveransen sker följande vardag eller senare, dock före den normala leveransdagen.
Leveransmängd får vara högst 333 kg netto (flytgasens vikt).
280,50 €
Leverans vid nödsituation Överenskommelse om specialleverans vid nödsituation bör göras under vardagar kl. 8-16, tel. 0800 183 301.
Om beställningen sker under en vardag före kl. 14.00, sker leveransen i allmänhet under samma vardag.
540,00 €

 

 

SMÖRJMEDEL Betalningsgrunder Avgift
(inkl. moms 24 %)
Packade produkter                            
- Minimileveranstillägg Leveranstillägg faktureras om leveransen är under 170 kg per leveransadress. 35,00 €
Leverans med tankbil    
- Återlämning Avgiften debiteras om den beställda mängden inte ryms i kundens cistern. 220,00 € + returfrakt
- Minimileveranstillägg Leveranstillägg faktureras om leveransen är under 1000 kg. 124,00 €
Snabbleverans Tilläggsavgift för leverans som avviker från den normala leveranstiden
eller det normala leveranssättet.
Överenskommes från fall
till fall med Kundtjänsten.