Betongformsolja

Teboil Formoil Universal

Teboil Formoil Universal är en användarvänlig rent smörjoljebaserad formolja som grundar sig på modern smörjmedelsteknik. Eftersom produkten inte innehåller lösningsmedel har den en betydligt högre flampunkt och lägre avdunstningsförlust än de flesta traditionella formoljor. Då bildas inte heller några skadliga VOC-utsläpp.

Formoil Universal gör att götet lättare lossnar från formen och lämnar en jämn och ren yta på götet. Samtidigt skyddar den stålformen mot rost och träformar från att murkna. Produkten passar utmärkt för alla sedvanliga betonggjutningar och vanliga formmaterial som stål, trä, hårda träfiberskivor och plast.

Formoil Universal kan appliceras på formen med en borste, trasa eller spruta. 

Viskositet@ 40 °C (mm2/s) Stelningspunkt  °C Flampunkt °C
11 < -29 >150