Hydraul-, transmissions- och cirkulationssmörjoljor

Teboil Larita Oil

Oljorna i serien har utvecklats som universaloljor för industrin. De har effektiva additiver mot slitage, oxidation och korrosion. Typiska användningsobjekt är högtryckshydraulsystem, lätt belastade kuggväxlar, glid- och rullager samt cirkulationssmörjningssystem inom industrin.

Prestanda: DIN 51524 part 2 (HLP); Vickers I-286-S, M-2950-S; Denison HF-0, HF-1, HF-2; Cincinnati Machine P-68 (32); P-69 (68), P-70 (46)

ISO VG  Viskositet @ 40 °C  (mm2/s) Viskositet @ 100 °C  (mm2/s) VI Stelningspunkt °C  Flampunkt °C 
10 10 2,7 80 -51 165
22 22 4,2 90 -45 195
32 32 5,3 105 -39 200
46 46 6,9 105 -36 200
68 68 8,8 100 -33 220
100 100 11,0 95 -15 220
150 150 14,0 90 -15 230
220 220 18,0 90 -12 240
320 320 23,0 90 -9 260
460 460 29,0 90 -9 260

 

Teboil Pressure Oil

Högklassiga mineraloljebaserade EP-transmissionsoljor för industrin. Lämpar sig bäst för användning i hårt belastade snäck- och kuggväxlar samt cirkulationssmörjningssystem.

PrestandaAgma 9005-E2 (250.04); DIN 51517 part 3 (CLP); US Steel 224

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
68 68 9,1 110 -27 220
100 100 11,4 100 -27 240
150 150 15,0 100 -21 240
220 220 18,0 90 -18 250
320 320 23,0 90 -15 270
460 460 29,0 90 -12 290

 

Teboil Sypres

Helsyntetiska transmissions- och cirkulationssmörjningssystem för industrin med tillsats av EP-additiv. Typiska användningsobjekt är växlar som arbetar i höga eller kraftigt varierande miljöförhållanden samt växlar, för vilka man önskar lång serviceintervall, eller då man siktar på att förbättra energihushållningen.

Prestanda: AGMA 9005-E2 (250.04); DIN 51517 part 3 (CLP); US Steel 224

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
68 68 11,2 158 -51 220
100 100 15,0 155 -51 210
150 150 20,0 155 -48 210
220 220 26,0 150 -39 210
320 320 33,0 150 -36 200
460 460 43,0 145 -30 190

 

Teboil Synpag

Polyglykolbaserade specialtransmissionsoljor, som har exceptionellt goda friktionsegenskaper och utomordentlig oxidationsbeständighet. Typiska användningsobjekt ät snäckväxlar som är försedda med brons-stålhjulspar samt objekt som går för heta för vanliga transmissionsoljor.

Prestanda: DIN 51517 part 3 (CLP)

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
220 220 34,0 202 -30 230
460 460 71,0 230 -27 230