Kompressoroljor

Teboil Compressor Oil P68S, P100

Kvaliteterna är planerade speciellt för smörjning av kolvkompressorer. Utmärkande för dem är låg oxidationsbenägenhet och liten sotbildning vid höga temperaturer. Compressor Oil 68 S är delsyntetisk.

Prestanda: DIN 51506 VDL; ISO-L-DAA (100);  ISO-L-DAB

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
68S 68 9,8 125 -42 210
100 100 11,0 95 -27 220

 

Teboil Compressor Oil SX

En syntetisk kompressorolja för smörjning av skruv- och lamellkompressorer som arbetar i krävande förhållanden. Den har utomordentlig oxidationsbeständighet, vatten- och luftavskiljningsförmåga, tålighet mot skumbildning och rostskyddsförmåga.

Prestanda: ISO-L-DAH

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
46 44 7,3 135 -39 250

 

Teboil Compressor Oil 46 SHV

TEn helsyntetisk kompressorolja för smörjning av kompressorer av rotationsmodell. Innehåller effektiva additiver mot slitage, oxidation och korrosion. Oljan är avsedd för smörjning av luftkompressorer som arbetar i de allra svåraste förhållanden.

PrestandaISO-L-DAJ

ISO VG Viskositet @ 40 °C (mm2/s) Viskositet @ 100 °C (mm2/s) VI Stelningspunkt °C Flampunkt °C
46 46 7,8 139 -42 255