Elmotorfett

Teboil EM Grease 102 X

Ett litiumkomplexbaserat smörjfett för smörjning av såväl lätt som hårt belastade glid- och rullager. Dess egenskaper är optimerade för smörjningskraven för elmotorer inom industrin.  EM Grease 102 X är också ett utomordentligt universalfett med ett brett drifttemperaturområde.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C Brukstemperaturområde °C
Litiumkomplex 2 >260 110 -30...140