Universalfetter

Teboil MultiPurpose Grease

Ett universalfett för måttligt belastade glid- och rullager i såväl fordon som inom industrin.

Tvål NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Litium 2 >180 110 -30...120

 

Teboil MultiPurpose EP, EP 0

Fetter avsedda för smörjning av hårt belastade lager, såsom exempelvis hjullager i fordon. Lämpar sig utmärkt också som universalfett. MultiPurpose EP 0 lämpar sig för kalla förhållanden samt för centralsmörjningssystem och transmissioner.

  Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
EP Litium 2 > 180 200 -30...120
EP 0 Litium 0 > 160 200 -30...120

 

Teboil MultiPurpose HT

Ett värmetåligt specialfett för hårt belastade och/eller i synnerligen heta förhållanden fungerande glid- och rullager inom industrin samt i fordon. Exempelvis hjulnaven på tunga fordon är typiska användningsobjekt för HT. Lämpar sig utomordentligt också som universalfett.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Litiumkomplex 2 > 260 200 -30...150

 

Teboil MultiPurpose Extra

Ett specialfett planerat för lager som roterar med stora periferihastigheter. Den på vismut-teknologi baserade tillsatsen av EP-additiv säkerställer en effektiv smörjning av lagren. Typiska användningsobjekt ät bl.a. fläktar och andra lager med hög rotationshatighet inom industrin.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C Brukstemperaturområde °C (mm2/s)
Litium 2 185 55 -35...110

 

Teboil Syntec Grease

Ett syntetiskt högklassigt litiumkomplexfett med ett synnerligen brett drifttemperaturområde. Typiska användningsobjekt är glid- och rullager som fungerar i heta och/eller kalla förhållanden. Produkten är ett utomordentligt universalfett för industrin, då det krävs speciellt höga prestanda.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Litiumkomplex 2 > 260 160 -40...150